Rektors blogg

Hva betyr bærekraft i praksis?

Sjur Baardsen
15. February 2021 - 12:03

Hei,

Takk for innlegg og spørsmål! Spørsmålene dine dreier seg nettopp om det helt sentrale ved bærekraftsmålene. Hvordan kan vi følge dem opp i praksis slik at vi faktisk bidrar med det som er hensikten? Faren for såkalt grønnvasking er jo stor fordi målene dekker så vidt.

Hvordan man best bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene avhenger opplagt av hva slags aktivitet man driver. For næringslivet er det kanskje mest å hente i produksjon og transport, ved NMBU trolig i å levere nye studenter med solid forskningsbasert bærekraftskunnskap samtidig som vi drifter campus bærekraftig, og for kommuner hvordan man kan levere tjenester til sine innbyggere på en mest mulig bærekraftig måte.

Jeg kjenner ikke godt til kommunepolitikk, men jeg ville jo anta at en god måte å gjøre dette på er å lære av hverandre, f.eks. via et samarbeidsprosjekt i regi av Kommunenes Sentralforbund. Det er neppe hensiktsmessig at hver enkelt kommune skal jobbe uavhengig av andre kommuner i slike spørsmål. Og jeg synes at Viken fylkeskommune har et oppsett som burde kunne inspirere også lokalt, se https://viken.no/barekraft/.

Mange masterstudenter ved NMBU skriver oppgavene sine for og i samarbeid med kommuner. Det er kanskje også noe å vurdere. Jeg anbefaler en masteroppgave som ble levert ved NMBU i 2015. Den dreier som om arealdelen av bærekraftig utvikling: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2367017/SOB_Masteroppgave_pdf.pdf?sequence=1

Hilsen

Sjur Baardsen

Rektor NMBU