Rektors blogg

Tårnbygningen
Takk for samarbeidet og innsatsen, og takk for meg!

Takk for samarbeidet og innsatsen, og takk for meg!

Dette blir min siste bloggpost som rektor ved NMBU. Å få anledning til å lede NMBU er egentlig som en drøm. En flott drøm.

Livslang læring - men hvilken?

Livslang læring - men hvilken?

I utviklinga mot livslang læring bør vi hegne om den varige kunnskapen.

Det året det var så bratt (men kanskje 2021 kan gå glatt?)

Det året det var så bratt (men kanskje 2021 kan gå glatt?)

2020 har vært et "annus horribilis", men NMBU har vært et godt og sterkt lag i motgangen. Og vi har lagt et godt grunnlag for det nye året.

Om å skyte fra hofta

Om å skyte fra hofta

Koronapandemien har medført beslutninger med konsekvenser på alle nivåer, fra globale, til regionale, nasjonale, sektorielle, institusjonelle og individuelle. Mange kloke og etterpåkloke hoder er godt i gang med å kritisere de beslutningene som er gjort. For eksempel har Folkehelseinstituttet fått kritikk for å ha vært for skråsikre fra dag en, og Regjeringen har fått ganske massiv kritikk for stenging av skoler og barnehager. Kritikken vil sikkert fortsette til lenge etter at pandemien er over, og det er bra. Bare slik lærer vi.

Kompetanseløft er god krisehåndtering

Kompetanseløft er god krisehåndtering

Koronakrisen har satt en stopper for mye. Også 1. mai-togene. Og det i en tid hvor arbeidstakere, både i Norge og internasjonalt, ikke ville hatt noe problem med å fylle parolene.

Kunnskap i krisetid

Kunnskap i krisetid

I skrivende stund reflekteres det mye over liv, helse og økonomi. Den ekstreme situasjonen vi er inne i stimulerer til tankespill om hvilke mer langsiktige endringer koronakrisa vil kunne føre til.

Følg gode råd og vær gode eksempler

Vi lever i en tid av uvisshet, og for å si det med den sveitsiske legen og forfatteren Paul Tournier: «Uvisshet er den mest pinefulle av alle påkjenninger». 

Kjære ansatte og studenter ved NMBU

Vi står i en krevende og alvorlig situasjon. Hverdagen vår er brått endret. Tiltakene som regjeringen har satt inn for å møte pandemien er drastiske, men nødvendige. Takk for den positive innstillingen, tålmodigheten og fellesskapsånden dere har vist så langt i denne situasjonen.

La universitetene bestemme selv!

Stortinget behandler for tiden saken om de selvforvaltende universitetene skal få fortsette å være nettopp det. Her er NMBUs høringsnotat i saken.

Ny universitets- og høgskolelov

Ny universitets- og høgskolelov

Sytten år har gått siden siste brede gjennomgang av lovverket som regulerer norske universiteter og høyskoler. Jeg håper så mange som mulig griper denne sjansen til å diskutere viktige aspekter ved det norske utdanningssystemet.

Sider