Faktaark

Det naturbaserte reiselivet er avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet er avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet er helt avhengige av engasjerte entreprenører, attraktive produkter og attraktiv natur.

Deltakeropplevelser i viltkikkingsturisme

Deltakeropplevelser i viltkikkingsturisme

Viltkikkingsturisme er reiseliv som er organisert og gjøres for å se på ville dyr i en naturlig situasjon. Det er en av de nisjene innenfor naturbasert reiseliv som vokser raskest både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det forsket relativt lite på nisjen sammenlignet med andre former for naturbasert reiseliv i norsk sammenheng.

Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge – en statusoversikt

Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge – en statusoversikt

Naturbaserte reiselivsbedrifter spiller en viktig rolle i opplevelsesturismen. BIOTOURs landsdekkende kartlegging av naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge bidrar med kunnskap til videre utvikling, innovasjon og bærekraft i næringen.

Megatrender som former reiselivet

Megatrender som former reiselivet

Megatrender og tilhørende sub-trender har stor betydning for den framtidige utviklingen av det naturbaserte reiselivet i Norge. BIOTOUR-forskere har gjort en litteraturstudie som identifiserer og beskriver de viktigste faktorene.