Styringsgruppe

  • Øystein Aas, Norsk institutt for naturforskning 
  • Jan Vidar Haukeland, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU og Transportøkonomisk institutt
  • Knut Bjørn Stokke, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU 
  • Kristin Løseth, Høgskulen på Vestlandet 
  • Magnar Forbord, Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis 
  • Petter Dybedal, Transportøkonomisk institutt 
  • Peter Fredman, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
  • Gunn Evy Auestad, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU (referent)
Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 28. juni 2018 - 14:45