Styringsgruppe

  • Øystein Aas, Norsk institutt for naturforskning 
  • Jan Vidar Haukeland, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU og Transportøkonomisk institutt
  • Knut Bjørn Stokke, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU 
  • Kristin Løseth, Høgskulen på Vestlandet 
  • Magnar Forbord, Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis 
  • Petter Dybedal, Transportøkonomisk institutt 
  • Peter Fredman, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
  • Camilla Krogli Hansen, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU (referent)

 

 

 

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 12. januar 2020 - 17:34