Referansegruppe

Dagny Øren, NHO Reiseliv

Bernt Bucher Johannessen, Hanen

Kari Marte Sjøvik, Norges Bondelag

Dag Terje Solvang, Den Norske Turistforening (DNT)

Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Berit Lein, Miljødirektoratet

Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 3. April 2019 - 10:18