BIOTOUR - personer

.

Published 14. november 2017 - 11:30 - Updated 14. november 2017 - 11:30

Prosjektleder:

Nestleder for prosjektet:

Kommunikasjonsmedarbeider/administrator:

Forskere:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Institutt for rural- og regonalforskning (Ruralis)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Høgskulen på Vestlandet

Oregon State University, USA

Mid-Sweden University/ETOUR, Sverige

Hochshule für Technik, Sveits

Natural Resources Institute Finland (Luke)

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 12. desember 2017 - 14:38