Om oss

Bakgrunn

Bakgrunnen for BIOTOUR er at det naturbaserte reiselivet endres betydelig, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Disse endringene skaper større mangfold og nye muligheter.

Dette fordrer mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Den overordnede hypotesen for BIOTOUR er at en integrert tilnærming til naturbasert reiseliv (inkludert ressurser, markeds- og ledelsesanalyser) vil danne grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Organisering

BIOTOUR er et  tverrfaglig prosjekt som varer fra 2016 til 2020. Avslutningen markeres på MMV-konferansen i Lillehammer 16.-19.august 2021

BIOTOUR finansieres av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet, som skal bidra til forskning for å fremme bærekraft, næringsutvikling og lønnsomhet innen de landbaserte bionæringene.

24 forskere fra fem norske og fire utenlandske universiteter og institutter og fem næringslivspartnere deltar i BIOTOUR. 

Prosjektet ledes av professor Peter Fredman og administreres fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Arbeidspakker

Prosjektet er organisert i fem integrerte arbeidspakker for forskning. Det er i tillegg to støttende arbeidspakker for kommunikasjon og prosjektadministrasjon:

 1. Naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien
 2. Ressurs- og produktanalyser
 3. Markedsanalyser
 4. Aktører og reiselivsledelse
 5. Innovative løsninger
 • Samfunnskontakt og kommunikasjon
 • Prosjektadministrasjon

Temaer

Feltarbeid og datainnsamling foregår i Varanger, Trysil og Indre Hardanger. 

Prosjektet undersøker fire typer av naturbasert reiseliv innenfor fire temaer:

 • Sammensatte friluftsaktiviteter
 • Opplevelser av dyr
 • Turruter
 • Arrangement

 

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 30. mars 2020 - 9:59