Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv


Boken er på engelsk, og har blitt utgitt i samarbeid med Edward Elgar Publishing tidlig i 2021. Tittelen er "Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From Place-based Resources to Value-added Experiences". Redaktører er Peter Fredman og Jan Vidar Haukeland.

Norge er et av de viktigste reisemålene for turister på jakt etter naturbaserte aktiviteter og opplevelser. De nordiske landene deler lange tradisjoner med friluftsliv, der for eksempel allemannsretten står sentralt.

Denne boken gir innblikk i nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.  
 
Boken er delt i fem seksjoner:

(I) nordiske og internasjonale perspektiver
(II) stedbaserte ressurser og lokalsamfunn
(III) markedsdynamikk og segmenter
(IV) firmaer, kreativitet og innovasjoner
(V) verdiskaping gjennom opplevelsesprodukter.
 
Målgruppene for boken er studenter på universitets- og universitetsnivå innenfor turisme og relaterte studieretninger som geografi, planlegging, serviceledelse og friluftsliv.

Boken er også et godt supplement for studenter i naturressursorienterte programmer med en menneskelig dimensjonsorientering som skogbruk, fiskeri, naturforvaltning og beskyttet områdeforvaltning.

Vi anbefaler også boka for beslutningstakere, gründere, frivillige og andre fagpersoner innenfor disse feltene. 

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Foto
Edward Elgar Publishing

Published 14. desember 2020 - 14:51 - Updated 19. February 2021 - 15:32