Fugler som trigger følelser

  • De fleste, men ikke alle fuglekikkere på Hornøya respekterer ferdselsreglene.
    Foto
    Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

Turister på Norges østligste punkt trosser sperrebånd og stoppskilt for å komme tettest mulig på det unike fuglelivet. Hvorfor bryter noen ferdselsreglene?

Fugler som trigger følelser

Uønsket atferd blant fugleturister er tema i masteroppgaven til Frida Marie Omma Jørgensen, som studerer naturbasert reiseliv ved NMBU.

Hun har tilbrakt mye tid i naturreservatet Hornøya utenfor Vardø i Finnmark, og forteller om sine erfaringer i et nytt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

Setter følelser i sving

I de bratte fjellsidene på Hornøya hekker 40.000 par av alke, lomvi, krykkje, lundefugl og andre typer sjøfugl, og fugleturismen har økt betydelig den siste tiden.

"Mange blir følelsesmessig berørt av å komme til fuglefjellet, noe som kan påvirke deres vurderinger. De besøkende hadde for eksempel en tendens til å sammenligne fuglenes atferd med menneskelige handlinger", skriver Omma Jørgensen.

Masteroppgaven hennes er tilknyttet BIOTOURs forskning på bærekraftig viltturisme.

Her kan du lese hele blogginnlegget.

Published 7. november 2018 - 10:10 - Updated 7. november 2018 - 10:13