Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Seminar: "Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen"

Dato: Fredag den 30. oktober, 2020

Sted: Aud Max, Studentsamfunnet, NMBU, Campus Ås 

Last ned presentasjonene (pdf-er) via denne linken. 

Last ned opptak av presentasjonene (videofiler) via denne linken. 

 

Program 

09.30 Registrering og kaffe/te 
10.15 Velkommen!
Sjur Baardsen, rektor, NMBU 
FØR KORONAEN 
10.25  Naturbasert reiseliv - trender før og etter koronaen
Peter Fredman, professor, NMBU (via Zoom)
10.45  Ressursbruk og drivkraft hos NBR-bedriftene
Knut Fossgard, forsker, NMBU (via Zoom)
11.05  Er naturbaserte reiselivsbedrifter endringsdyktige? 
Rita Sivertsvik, forsker, Ruralis (via Zoom) 
UNDER KORONAEN 
 11.25 Hvordan har koronaen påvirket folks bruk av naturområder? 
David Barton, seniorforsker, NINA (via Zoom)
11.45  Spørsmålsrunde 
12.00 Lunsj
13.00 Korona gir økt bruk av naturområder: - En utfordring for friluftslivs- og besøksforvaltning? Eksempler fra Oslomarka
Karianne Johansson, skogoppsyn, Bymiljøetaten, Oslo kommune
13.20 Året som var så rart: En aktivitetsbedrift sitt møte med koronaen
Erlend Ringstad, daglig leder, Valldal naturopplevingar
ETTER KORONAEN
13.40 Hvilke konsekevenser får reiselivsbildet 2020 og koronaepidemien for innholdet i den kommende nasjonale reiselivstrategien?
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge
14.00 Turismen etter koronaen
Stefan Gössling, seniorforsker, Vestlandsforskning (via Zoom)
14.20 Beinstrekk
14.40

Paneldebatt: Hvordan bygge en mer bærekraftig naturbasert reiselivsnæring i årene fremover? 

Innledning ved Øystein Aas, professor, NMBU. og Bente Bratland Holm (Innovasjon Norge)

Moderator: Øystein Aas

Paneldeltagere:

  • Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU
  • Erlend Ringstad, Valldal naturopplevingar
  • Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge
  • Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder, HANEN
  • Trygve Sunde Kolderup, seksjonsleder for natur og bærekraft, Den norske turistforening. 
15.30

Slutt og vel hjem!

 

 

PANELDEBATTEN HAR HOVEDTEMA: HVORDAN BYGGE MER BÆREKRAFT INN I REISELIVSNÆRINGEN POST-CORONA?

Debatten vil baseres på seminarets foredrag, og prøve å ta noen av forslagene og utfordringene som reises i foredragene litt videre.

  • Et naturlig utgangspunkt er at hver og en av paneldeltakerne først bruker 1 minutt hver til å si litt om hva de mener er sentrale utfordringer. Deretter at vi i fellesskap prøver å bryte disse ulike perspektivene mot hverandre.
  • Et annet viktig tema er politikk og virkemiddelbruk – hvordan kan disse i større grad rettes mot bærekraft (enn ren vekst).
  • Et tredje tema er utfordringen med bærekraft på overordna nivå. Mange bedrifter og destinasjoner har både verktøy og tiltak for økt bærekraft. Men mange av de nasjonale og globale bærekraftutfordringene dreier seg om transport og nedbygging av natur. Hvordan skal vi adressere dette/hvem har ansvaret her, og hvordan kan vi utforme virkemidler som er effektive og realistiske?

En underliggende dimensjon ved paneldebatten vil være at (som de fleste vil være kjent med) Innovasjon Norge på oppdrag fra regjeringen jobber med en handlingsplan for norsk reiseliv for de kommende årene, så synspunkter og innspill som er relevante for denne kan være en gjennomgående tråd.

 

 

Published 11. september 2020 - 15:15 - Updated 3. november 2020 - 16:00