BIOTOUR er medarrangører av MMV10-konferansen

Her er det også mulig å sende in abstracts:  https://www.mmvconference.org/call-for-papers/

Fristen for dette er 31 mars 2021, og abstracts behandles gjennom nettsiden, ikke på e-post.

  • Er du nysgjerrig på hvilke virkemidler forvaltningen kan bruke for å styre de besøkendes ferdsel og bruk?
  • Er du interessert i utviklingstrekk og innovative løsninger?
  • Er du naturforvalter, forsker, næringslivsaktør, politiker, byråkrat, journalist, student – eller noe helt annet?

Hvorfor er denne konferansen så viktig?

Vi har mer fritid, og vi reiser mer. Vi tilbringer stadig mer tid i naturen. Naturen er et sted for hvile, rekreasjon og meningsfylte aktiviteter. Naturbasert reiseliv stimulerer til økonomisk utvikling, spesielt i bygdesamfunn. Friluftsliv og tilgang på naturopplevelser gir livskvalitet.

Men det bidrar også et økende press på natur- og verneområdene i verden.

Vi trenger derfor strategier for styring og forvaltning av de besøkende som både beskytter naturressursene og samtidig legger til rette for gode opplevelser og stimulerende aktiviteter, gjennom en helhetlig og nytenkende tilnærming til bruken av disse sårbare naturområdene.

Men for å kunne ta fornuftige valg og gjøre fremtidsrettede tiltak som er til det beste for naturen, reiselivsnæringen og lokalsamfunnene, trenger vi også et solid kunnskapsgrunnlag.

MMV-konferansen har som mål å gi deltagerne et overblikk over den internasjonale kunnskapsstatusen på dette stadig viktigere fagfeltet.

Hvem kommer, og hva skal de snakke om?

Konferansen vil samle flere hundre forskere, naturforvaltere, politikere, journalister og andre interesserte fra svært mange land for å diskutere utfordringer og løsninger, og for å dele ideer, planer og strategier.

Hovedtalerne er blant andre James Higham, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Vegard Gundersen og Dag Terje Solvang.

Det faglige programmet dekker et stort spekter av problemstillinger, blant annet disse:

•    Hvilke verdier representerer disse naturområdene for de besøkende?
•    Hva betyr naturområdene for reiselivsnæringen?
•    Hva betyr naturområdene for de berørte lokalsamfunnene?

Om MMV

Temaet for årets konferanse er «Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations”.

MMV står for «Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas». Den første MMV-konferansen ble holdt i Wien i Østerrike i 2002 og har siden da blitt organisert i ulike europeiske land annethvert år. Årets konferanse er den tiende i rekken og arrangeres for aller første gang i Norge.

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Innlandet (INN) som har ansvar for gjennomføringen.

Vil du være med?

Konferansen vil gjerne ha forslag om innlegg fra norske deltagere, både fra forskere og representanter for forvaltning, næringsliv og organisasjoner. Alle innlegg skal holdes på engelsk.

Her kan du lese mer om konferansen, finne ut hvordan du sender inn forslag, og melde deg på.

Her kan du følge MMV10 på Facebook

Published 12. januar 2020 - 17:32 - Updated 15. mars 2021 - 11:18