Arrangement

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Hvordan har koronaen påvirket det naturbaserte reiselivet, og hvordan ser fremtidens bærekraftige reiseliv ut? NMBU inviterer til fagseminar fredag den 30. oktober, 2020 på Ås. 

Første doktorgrad i BIOTOUR

Første doktorgrad i BIOTOUR

Knut Fossgard vil forsvare sin ph.d.-avhandling "Å legge til rette for naturbaserte reiselivsopplevelser: en studie av forholdet mellom tilbydere, ressurser og produkter", den 17. januar 2020. Dette er den første doktorgraden med tilknytning til BIOTOUR. 

BIOTOUR er medarrangører av MMV10-konferansen

MMV10s nye nettside er åpnet, og oppdateres fortløpende med informasjon om konferansen.

 

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås.  

Panelsamtale: Reiseliv og stedsutvikling - to sider av samme sak?

Panelsamtale: Reiseliv og stedsutvikling - to sider av samme sak?

Turistene strømmer til Norge som aldri før. Er Norge forberedt på masseturismen? Hva skal til for å ivareta interessene og skape gode opplevelser for både besøkende og fastboende? Og hvilken rolle kan landskapsarkitekten spille i dette arbeidet? Velkommen til faglige innlegg og panelsamtale om naturbasert reiseliv i Norge, torsdag 17. oktober. 

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås.  

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

Lillehammer og BIOTOUR ved NMBU blir vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvalting i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2020. 

Ti år med reiselivsstudenter fra NMBU

Ti år med reiselivsstudenter fra NMBU

Det markerer vi med en hyggelig alumnikveld 19. oktober. Vi ønsker derfor alle nye studenter (som på bildet) og tidligere studenter velkomne til Studentsamfunnet kl. 18 den 19. oktober!

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Gikk du glipp av seminaret 20.10 om naturbasert og bærekraftig reiseliv? Eller var du til stede og ønsker å studere presentasjonene enda nøyere? Nederst på siden finner du alle presentasjonene. Få også med deg intervju i NRK Friluftsmagasinet fra seminaret.  

Kick-off BIOTOUR 15. september

BIOTOUR-prosjektet vil se på naturbasert reiseliv i den nye bioøkonomien. Vi har gleden av å invitere til oppstartsmøte for BIOTOUR 15. september på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).