Nyheter

Norske faktaark om hovedfunnene i BIOTOUR-prosjektet

Norske faktaark om hovedfunnene i BIOTOUR-prosjektet

BIOTOUR-prosjektet er nå inne i sluttfasen. I fire år har vi forsket på nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Mange av av hovedfunnene våre er publisert i den vitenskapelige antologien «Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From place-based resources to value-added experiences» som kan  bestilles fra Edward Elgar Publishing. Vi har også oppsummert de mest sentrale funnene i denne boken på fem lettleste norske faktaark. 

Naturbasert reiseliv i en ny framtid

Naturbasert reiseliv i en ny framtid

NMBU inviterer til seminar om det naturbaserte reiselivet i en ny framtid den 15. oktober, 2021. Vi presenterer ferske forskningsresultater, og oppsummerer fire år med forskning fra BIOTOUR.

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Naturopplevelsene har vært en viktig ingrediens i reiselivet helt siden turismens barndom. På attenhundretallet startet oppdagelsesturene i Alpene, og i denne pionertiden begynte også engelske lorder å fiske laks i norske elver. Naturbaserte opplevelser er også en sentral del av det moderne reiselivet, og under koronapandemien har friluftslivet fått et ytterligere oppsving mange steder.

Ny doktorgrad i BIOTOUR

Ny doktorgrad i BIOTOUR

Nikoline Hambro Dybsand vil forsvare sin doktoravhandling "Participant Experiences in Wildlife Watching Tourism" den 7. juli 2021. Dette er den tredje doktorgraden med tilknytning til BIOTOUR. 

Turistene stormer ut i naturen

Turistene stormer ut i naturen

BIOTOUR-forskeren Magnar Forbord er aktuell i en ny artikkel i Dagsavisen om økt etterspørsel etter naturopplevelser. 

Fagseminar 15 oktober: Naturbasert reiseliv i en ny framtid

Fagseminar 15 oktober: Naturbasert reiseliv i en ny framtid

NMBU inviterer til seminar om det naturbaserte reiselivet i en ny framtid. Vi presenterer ferske forskningsresultater. 

 

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Denne boken oppsummerer forskningen vi har gjort i BIOTOUR-prosjektet gjennom 19 kapitler med ulike perspektiver på naturbasert reiseliv i en nordisk kontekst. 

Boken er nå tilgjengelig for salg på denne linken: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/nordic-perspectives-on-nature-based-tourism-9781789904024.html 

Filmen om BIOTOUR

Filmen om BIOTOUR

Lurer du på hva BIOTOUR har forsket på? I denne filmen får du vite mer om noen av de viktigste funnene fra BIOTOUR-prosjektet.

Ny doktorgrad i BIOTOUR

Ny doktorgrad i BIOTOUR

Thomas Haraldseid vil forsvare sin ph.d.-avhandling "Kreative prosesser i møtet mellom naturbasert reiseliv og lokal utvikling. Fellesskapende motiv som bidrag til omstilling i lokalsamfunn", den 14. oktober 2020. Dette er den andre doktorgraden med tilknytning til BIOTOUR. 

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Hvordan har koronaen påvirket det naturbaserte reiselivet, og hvordan ser fremtidens bærekraftige reiseliv ut? Vi inviterer til fagseminar fredag den 30. oktober, 2020 på Ås. 

Kan isbjørnturister ha gode opplevelser selv om de ikke får se isbjørn?

Kan isbjørnturister ha gode opplevelser selv om de ikke får se isbjørn?

Naturfenomener som nordlys, blomster og ville dyr er blant de mest populære – og uforutsigbare – turistattraksjonene. Dette kan være en utfordring for tilbyderne: De kan ikke love deltakerne noe de ikke kan holde – men de er samtidig avhengige av gode tilbakemeldinger for å få kunder.

Naturbasert reiseliv kan styrke motstandskraften i samfunnet

Naturbasert reiseliv kan styrke motstandskraften i samfunnet

Naturbasert reiseliv skaper arbeidsplasser. Det kan også bidra på andre områder og styrke motstandskraften i samfunnet, skriver Kreg Lindberg i BIOTOUR-bloggen.

Naturbasert reiseliv kan komme styrket ut av koronakrisen

Naturbasert reiseliv kan komme styrket ut av koronakrisen

- Aktiviteter i naturen kan komme til å bli enda viktigere på grunn av koronapandemien. Markedet for naturbasert reiseliv kan derfor på sikt bli større enn det var før pandemien traff oss. Det skriver Peter Fredman, Jan Vidar Haukeland, Knut Bjørn Stokke, Magnar Forbord og Petter Dybedal i denne kronikken i Nationen.

BIOTOUR på Snowballkonferansen 2020

BIOTOUR på Snowballkonferansen 2020

BIOTOUR er representert på Snowballkonferansen på Lillehammer 2. og 3. mars 2020. Doktorgradsstipendiat Nikoline Dybsand og PhD Knut Fossgard deltar med foredrag på forskningstorget. Vi snakker i tillegg om BIOTOUR-prosjektet, og deler ut faktaark om forskningen vår.  Her kan du laste ned disse faktaarkene.

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Knut Fossgard har i sin doktorgrad undersøkt det naturbaserte reiselivet i Norge. Resultatene viser at dette reiselivet avhenger av et mangfold av ressurser i naturen. Det er også store forskjeller mellom forskjellige grupper av aktører og hvor avhengige de er av naturen. Felles for de fleste er sterkt personlig engasjement og dedikasjon for virksomheten og dens gjester.

Hvis turistene kommer i veien for landbruket i Lofoten kan det attraktive landskapet gro igjen

Hvis turistene kommer i veien for landbruket i Lofoten kan det attraktive landskapet gro igjen

Vi trenger strategier for en landskapstilpasset tilrettelegging som sørger for en bærekraftig utvikling og forvaltning av kulturlandskapet. Det vil komme både lokalbefolkning og turister til gode, skriver tidligere masterstudent Åse Holte på BIOTOUR-bloggen

Reiselivets toppidrettsutøvere

Reiselivets toppidrettsutøvere

De som lykkes i det naturbaserte reiselivet kan beskrives som «reiselivets toppidrettsutøvere». Men til forskjell fra tradisjonelle toppidrettsutøvere står de ofte alene og har sjelden noe sikkerhetsnett, skriver forsker Rita Moseng Sivertsvik på BIOTOUR-bloggen

Første doktorgrad i BIOTOUR

Første doktorgrad i BIOTOUR

Knut Fossgard vil forsvare sin ph.d.-avhandling "Å legge til rette for naturbaserte reiselivsopplevelser: en studie av forholdet mellom tilbydere, ressurser og produkter", den 17. januar 2020. Dette er den første doktorgraden med tilknytning til BIOTOUR. 

Små bedrifter tar størst risiko

Små bedrifter tar størst risiko

De minste aktørene innenfor naturbasert reiseliv er mer nytenkende, motiverte og risikovillige enn større aktører. Å tjene penger kommer i andre rekke.

– Besøksforvaltningen i verdens verneområder må baseres på felles kunnskap

– Besøksforvaltningen i verdens verneområder må baseres på felles kunnskap

Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser kan sikre forsvarlig bruk av verdens stadig mer pressede verneområder. Vi håper du vil bidra til denne viktige "dugnaden" i Lillehammer neste år, skriver Jan Vidar Haukeland og Gunn Evy Auestad på BIOTOUR-bloggen.

Ny forsking: Naturen får kalde nordmenn til å opna seg på festival

Ny forsking: Naturen får kalde nordmenn til å opna seg på festival

Naturen har ikkje berre ei estetisk rolle på utandørs festivalar. Den får også kalde nordmenn til å opna seg for turistar og framande. BIOTOUR-forskar Lusine Margaryan har blogga om ny forsking.

Veit for lite om turistar i norsk natur – har samla inn svar frå over 5000

Veit for lite om turistar i norsk natur – har samla inn svar frå over 5000

5300 turistar i mellom anna Trysil, Varanger og Hardanger bidreg gjennom forsking til eit meir attraktivt og berekraftig reiseliv i norsk natur.

Viltsafari på ville vegar – når turisten blir tankelaus

Viltsafari på ville vegar – når turisten blir tankelaus

"I fjor sommar reiste eg og kjærasten min på ferie til Sri Lanka, og elefantsafari skulle vera eit av høgdepunkta. Det blei ein ferie eg kom til å angra på", skriv Kathrin Jathe i eit nytt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

– Må styrke koblingen mellom stedsutvikling og reiseliv

– Må styrke koblingen mellom stedsutvikling og reiseliv

Naturbasert reiseliv har ikke nødvendigvis en positiv innvirkning på et område, skriver stipendiat og BIOTOUR-forsker Thomas Haraldseid i sitt innlegg på BIOTOUR-bloggen. 

Ny rapport: sterk optimisme i naturbasert reiseliv, men mange gir opp

Ny rapport: sterk optimisme i naturbasert reiseliv, men mange gir opp

Naturbaserte reiselivsbedrifter i Noreg generer årleg opptil åtte milliardar kroner i omsetnad. Tilbydarane ser lyst på framtida, men stor utskifting vitnar om ein tøff bransje, viser ei ny, nasjonal kartlegging som BIOTOUR har gjennomført.

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås.  

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås.  

Panelsamtale: Reiseliv og stedsutvikling - to sider av samme sak?

Panelsamtale: Reiseliv og stedsutvikling - to sider av samme sak?

Turistene strømmer til Norge som aldri før. Er Norge forberedt på masseturismen? Hva skal til for å ivareta interessene og skape gode opplevelser for både besøkende og fastboende? Og hvilken rolle kan landskapsarkitekten spille i dette arbeidet? Velkommen til faglige innlegg og panelsamtale om naturbasert reiseliv i Norge, torsdag 17. oktober. 

– Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt

– Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt

"Turistene lokkes til Nasjonale turistveger. Tekniske inngrep i sårbar natur og nasjonalromantiske myter som ikke gjenspeiler dagens Norge, er noen av ´opplevelsene` som venter dem", skriver landskapsarkitekt på BIOTOUR-bloggen.

Fugler som trigger følelser

Fugler som trigger følelser

Turister på Norges østligste punkt trosser sperrebånd og stoppskilt for å komme tettest mulig på det unike fuglelivet. Hvorfor bryter noen ferdselsreglene?

Natur i hovedrollen - kultur i kulissene

Natur i hovedrollen - kultur i kulissene

"Kulturministeren har rett i at norsk kultur kan bidra til verdiskaping i reiselivet, men vi må ikke glemme hva som får de fleste turister til å velge Norge", skriver BIOTOUR-leder Peter Fredman i sitt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

Lillehammer og BIOTOUR ved NMBU blir vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvalting i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2020. 

– Risikerer å miste gjedde-turistene til Sverige

– Risikerer å miste gjedde-turistene til Sverige

"Vestlandet har Trolltunga og Preikestolen – vi har gjedda. Den kan være grunnsteinen for å videreutvikle opplevelsesbasert reiseliv i Østfold og Akershus", skriver gjesteblogger Hans Kristian Øverby på BIOTOUR-bloggen.

Moskusdottar og mållause turistar

Moskusdottar og mållause turistar

Kva har moskusen på Dovrefjell og tigeren i India til felles?

Få siste nytt frå BIOTOUR først

Få siste nytt frå BIOTOUR først

Vil du sikra at du får med deg siste nytt om forskinga i BIOTOUR-prosjektet? Abonnér på vårt nyheitsbrev!

BIOTOUR-seminar i oktober

BIOTOUR-seminar i oktober

Merk deg datoen 24.oktober! BIOTOUR-prosjektet er halvvegs og arrangerer seminar om splitter ny forsking på verdifulle opplevingar i det naturbaserte reiselivet.

Velkommen inn - men helst ikke overalt

Velkommen inn - men helst ikke overalt

- Det er flott med turister i nasjonalparkene, men vi bør påvirke hvor i verneområdene de ferdes. Det skriver Sofie Kjendlie Selvaag i sitt gjesteinnlegg på BIOTOUR-bloggen.

Meld deg på BIOTOUR-konferansen!

Meld deg på BIOTOUR-konferansen!

BIOTOUR inviterer til heildagskonferanse den 24. oktober, med presentasjonar og debatt rundt ny forskning på trendar, teknologi, lokalsamfunn og marknad. NB: Påmeldingsfristen er flytta til den 19.oktober!

Nyheitsbrev 1.halvår 2018

Nyheitsbrev 1.halvår 2018

Fiske- og fugleturisme, Trolltunga, trendar og aktørar innan naturbasert reiseliv. Innsamling av store mengder data har prega BIOTOUR-prosjektet i første halvdel av 2018. Her får du høgdepunkta. God lesing og riktig god sommar!

Vi må snakke med reiselivet

Vi må snakke med reiselivet

Visste du at natur ikke oppleves som den viktigste ressursen av mange naturbaserte reiselivsbedrifter? I BIOTOUR-bloggen avslører forsker Magnar Forbord foreløpige resultater fra vårens bedriftsintervjuer.

Frå Alpane til Nordland – eit sveitsisk blikk på norsk skiturisme

Frå Alpane til Nordland – eit sveitsisk blikk på norsk skiturisme

Med 30 års topptur-erfaring frå Alpane, var sveitsiske Dominik Siegrist skeptisk då venene føreslo skiferie i Nordland denne vinteren. I BIOTOUR-bloggen skriv han om sine erfaringar som skiturist i Noreg - på godt og vondt.

Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

Veggene i Trolltunga-naudbua fortel om turopplevingar av den uhyggelege sorten. I forkant av turen trur nesten alle turistane at dei har med nok mat og klede, syner ny forsking frå BIOTOUR.

Dialogmøte om berekraftig reiseliv

Dialogmøte om berekraftig reiseliv

Jobbar du i eller med det naturbaserte reiselivet i Hardanger? BIOTOUR inviterer til dialogmøte om berekraftig utvikling av det naturbaserte reiselivet i regionen.

- Mormor hadde ristet på hodet!

- Mormor hadde ristet på hodet!

"Alle" er bitt av topptur-basillen. Hva er konsekvensene? spør forsker Knut Fossgard i et nytt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

Kan me stola på økoturisme?

Kan me stola på økoturisme?

Økoturisme møter sterk skepsis i Skandinavia, viser ein BIOTOUR-studie. 

- Meir enn berre fisk

- Meir enn berre fisk

Fisking er ein svært viktig aktivitet for det naturbaserte reiselivet i Noreg. BIOTOUR ber no fiskarar i Trysil om hjelp til å kartleggja fisketurismen, med mål om å styrkja forvaltinga av denne sårbare naturressursen.

 

Nyhetsbrev 2.halvår 2017

Nyhetsbrev 2.halvår 2017

2017 var året da forskerne i BIOTOUR også ble bloggere gjennom bloggen  Naturbasert Reiseliv og Turist i naturen. Følg oss der også i 2018!

Vi i BIOTOUR ønsker alle riktig god jul, og benytter samtidig anledningen til å fortelle litt om hva vi jobber med.

Samarbeid på tvers av vernegrenser

Samarbeid på tvers av vernegrenser

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv på tvers av vernegrensene, skriver BIOTOUR-forsker Knut Bjørn Stokke i en kronikk.

Introduksjonsfilm om BIOTOUR

Vil du vite hva BIOTOUR-prosjektet handler om? Denne introduksjonsfilmen gir en rask innføring!

Her er megatrendene som vil forme reiselivet

Her er megatrendene som vil forme reiselivet

Strukturelle samfunnsendringer, såkalte megatrender, påvirker det naturbaserte reiselivet. Bli med og se inn i glasskula.

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Gikk du glipp av seminaret 20.10 om naturbasert og bærekraftig reiseliv? Eller var du til stede og ønsker å studere presentasjonene enda nøyere? Nederst på siden finner du alle presentasjonene. Få også med deg intervju i NRK Friluftsmagasinet fra seminaret.  

Fagseminar 20. oktober om bærekraft og naturbasert reiseliv

Fagseminar 20. oktober om bærekraft og naturbasert reiseliv

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Hvordan unngå negative konsekvenser og skape et bærekraftig reiseliv? Meld deg på og bli oppdatert på forskningsfronten. Kom og hør blant andre reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik på Studentsamfunnet i Ås 20. oktober.

Gamle gjenstander forteller nye historier

Gamle gjenstander forteller nye historier

Hva har et gammelt reinhorn, en lakseflue, et stykke drivved, et 4000 år gammelt garnsøkke, en steinhelle og et par russiske votter til felles? Alt rommer historier som skal gjøre det mer interessant å besøke og bo i Finnmark.

Fra charter til skreddersydd ferie

Fra charter til skreddersydd ferie

Stadig flere turister ønsker å utforske feriemulighetene på egenhånd. Med nye, avanserte apper kan ferieopplevelsene være bare et tasteblikk unna.

Ny kunnskap om naturbasert reiseliv

Ny kunnskap om naturbasert reiseliv

Den nye reiselivsmeldinga viser at norsk reiseliv er i kraftig vekst. Vi vet imidlertid for lite om de mange mindre reiselivsbedriftene som tilbyr opplevelser i naturen. Nå kartlegges utviklingen blant 3000 naturbaserte reiselivsbedrifter.

Morgendagens reiseliv

Morgendagens reiseliv

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå presentert en ny strategi for reiseliv basert på landbruket og reindriftens ressurser. Skal Norge nå målet om å være en internasjonalt anerkjent matnasjon og et attraktivt reisemål, trengs det mer forskning og kvalifisert utdanning.

Uten bygde-Norge stanser reiselivet

Uten bygde-Norge stanser reiselivet

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Turister strømmer til landet vårt for å se nordlyset, bestige Trolltunga eller oppleve vestlandsfjorder. Men ville folk ha kommet hit dersom naturen var vårt eneste trekkplaster?

Vil du skrive masteroppgave tilknyttet BIOTOUR?

Vil du skrive masteroppgave tilknyttet BIOTOUR?

Lurer du på hva du skal skrive om i masteroppgaven? Her er en liste over mulige oppgaver og kontaktpersoner innen BIOTOUR-prosjektet om naturbasert reiseliv.

Ekspertpanel skal forutse framtidas reiseliv

Ekspertpanel skal forutse framtidas reiseliv

I det gamle Hellas søkte enkeltpersoner så vel som landsbyrepresentanter råd hos Orakelet i Delphi. Nå bruker forskerne i BIOTOUR den såkalte Delphi-metoden for å kunne si noe om trender og utviklingsmuligheter innen naturbasert reiseliv.

Kartlegger markedet for naturbaserte reiselivsopplevelser

Kartlegger markedet for naturbaserte reiselivsopplevelser

Stadig flere turister trekkes mot opplevelsesrike ferier som tar utgangspunkt i naturen. Men hvem er de og hvilke aktiviteter fenger ulike målgrupper?

Reiseliv på naturens og folkets premisser

Reiseliv på naturens og folkets premisser

Hva har Varanger av natur, kultur og sosiale ressurser som kan videreutvikle stedet som reiselivsdestinasjon? Det vil BIOTOUR-forsker Thomas Haraldseid finne ut mer om.

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Nå starter BIOTOUR-prosjektet. Her vil forskere og næringsaktører jobbe sammen om kunnskap som kan sikre bærekraftig utvikling.

Aktiv Norgesferie er trendy

Aktiv Norgesferie er trendy

 

Vil du være trendy i ferien, velger du ikke 14 dager på ei solseng. Nå er det action fra sykkelsetet, i kajakk eller langs klatrestier – såkalte Via Ferrata – som gjelder.

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

1. juni går startskuddet for årets laksefiske. En av fem lakser som biter på kroken i de om lag 300 norske elvene, settes tilbake. Likevel er ihuga fiskere villige til å betale mye for naturopplevelsen.

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.