Historien

Muligheter

Muligheter

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Mange bedrifter er i oppstarts- eller vekstfasen. Potensialet for videre utvikling og verdiskaping er stort.

Utfordringer

Utfordringer

Naturbasert reiseliv øker i popularitet. Globalisering, ny teknologi, økt etterspørsel og press på ressursene fordrer mer kunnskap.