Tematikk

  • .
    Foto
    Inger Eriksen

I BIOTOUR vil vi studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Tematikk

Feltarbeid vil fokusere på de fire forskningstemaene og bli integrert i de fem arbeidspakkene for å sikre relevans og en felles arena for empiri. Datainnsamlingen kommer hovedsakelig til å foregå i Varanger, Trysil og Indre Hardanger.

Sammensatte friluftsaktiviteter

I dette temaet vil vi samarbeide med næringsaktører som tilbyr både tradisjonelle og nye typer friluftsaktiviteter for å utforme konsepter og designe nye stedsbaserte produkter.

Opplevelser av dyr

Temaet inkluderer analyser av "grønn og blå" villmarksrelatert turisme (på land, marint og i ferskvann) og vil omfatte både offentlig tilgjengelige og private tjenestetilbud.

Turruter

Vi vil analysere hvordan turruter kan brukes for å utvikle det naturbaserte reiselivet ut fra historiske, kulturelle og nåværende perspektiver. Vi vil også inkludere bruk av for eksempel skilt, kart, apper og andre sosiale medier.

Arrangementer

Temaet fokuserer på det økende antall arrangementer som finner sted i naturbaserte miljøer (for eksempel musikkfestivaler, multisport-konkurranser og fjellmaraton).

 

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 18. oktober 2016 - 10:40