Publikasjoner

2021

Fredman, P & Haukeland, J. V (2021) Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing

Dybsand, H.N.H (2021) Participant Experiences in Wildlife Watching Tourism. PhD. ÅS: NMBU.

Dybsand, H.N.H & Stensland, S (2021) Centrality to life and the theory of planned behaviour: the case of musk ox safaris in Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park, Norway. Human Dimensions of Wildlife. 

Haraldseid, T (2021) Kunstneriske og kreative prosesser i stedsutvikling: eksempler fra kystsamfunn i nord. Nordic Journal of Architectural Research 

Stensland, Stian; Mehmetoglu, Mehmet; Liberg, Åste Sætre & Aas, Øystein (2021) Angling destination loyalty. A structural model approach of freshwater anglers in Trysil, Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

2020

Dybsand, H.N.H & Fredman, P (2020) The wildlife watching experiencescape: the case of musk ox safaris at Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park, Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Haraldseid, T (2020) Kreative prosesser i møtet mellom naturbasert reiseliv og stedsutvikling: fellesskapende motiv som bidrag til omstilling i lokalsamfunn. PhD. Ås: NMBU.

Dybedal, P. & Haukeland, J.V & Stemmer, K (2020): Naturbaserte aktiviteter – en undersøkelse blant utenlandske turister i Norge sommeren 2018. Rapport 1781/2020. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Dybedal, P. & Stemmer, K (2020): Hvem går til Trolltunga? Analyse av data fra spørreundersøkelse Trolltunga sommeren 2017 og fra epostundersøkelse 2018. Arbeidsdokument 51650/2020. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 

Fredman, P & Margaryan, L (2020) 20 years of Nordic nature-based tourism research: a review and future research agenda. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Dybsand, H.N.H. (2020) In the absence of a main attraction – Perspectives from polar bear watching tourism participants. Tourism Management.

Fossgard, K. & Stensland, S. (2020) Broadening the scope of resources in nature: an explorative study of nature-based tourism firms. Journal of Ecotourism

Fossgard, K. (2020)  Å legge til rette for natur- baserte reiselivsopplevelser: en studie av forholdet mellom tilbydere, ressurser og produkter. PhD. Ås: NMBU

Sagheim, K.B. & Aas, Ø. (2020) Image dimensions of two Scandinavian endurance winter sport events. Journal of Sport and Tourism

Haraldseid, T (2020) Exploring social creativity in place-making: A case study from a coastal town in Northern Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography.

2019

Sivertsvik, R.M. (2020) Aktører i den naturbaserte turismen – motiver, nettverk og innovasjon. Trondheim: Ruralis. R-7/19.

Fossgard, K. & Fredman, P. (2019). Dimensions in the nature-based tourism experiencescape: An explorative analysis. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, In press. 

BIOTOUR-relaterte masteroppgåver:

Allum, A. (2019). Bærekraftig verdiskaping for destinasjoner med kraftig vekst i antall turister. Ås: NMBU.

Andersson, M. (2019). Willingness to pay a maintenance and conservation fee at iconic Norwegian natural sites - a case study at Trolltunga. Ås: NMBU. 

Grøvdal, M. (2019). Oslo Klatrepark - en arena for økt friluftsaktivitet i Groruddalen. Ås: NMBU

Holte, Å. (2019). Landskapstilpasset tilrettelegging i utsatte kulturlandskap på Vest-Lofotens ytterside: Mulige synergier mellom landbruk og turisme. Master i landskapsarkitektur. Ås: NMBU.

Jørgensen, F.M.O. (2019). Depreciative tourist behavior in a protected birdwatching site: A qualitative study of birdwatchers on Hornøya, Northern Norway. Ås: NMBU.

Mørk, R. (2019). Kan et utendørsevent bidra til et grønnere reiseliv? Ås: NMBU.

Røed, E. (2019). Kystarven som verkemiddel for brei verdiskaping i Solund kommune. Ås: NMBU.

Øverby, H.K. (2019). Fra langrennski til kommersiell bruk av naturen – en analyse av guidevirksomheter og deres samarbeid med grunneiere og kommunen i Trysil. Ås: NMBU.

2018

Stensland, S., Fossgard, K., Hansen, B. B., Fredman, P., Morken, I-B., Thyrrestrup, G. & Haukeland, J.V. (2018). Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Statusoversikt, resultater og metode fra en nasjonal spørreundersøkelse. MINA fagrapport 52. Ås: NMBU2018. Fakta

Liberg, Å.S., Stensland, S. (2018). Atferd, preferanser og syn på forvaltning blant ulike fiskergrupper i Trysil. Utmark : tidsskrift for utmarksforskning. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Oppsummering av funnene i bedriftsundersøkelsen 

Clemetsen, M. & Stokke, K.B. (2018). Mountain parks in Norway – research and European collaboration. In EcoMont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 10/2.

BIOTOUR-relaterte masteroppgaver:

Auestad, G.E. (2018). Frå fast-food til lokale matopplevingar – ein studie av lokalmat-satsinga til Hurtigruten. Ås: NMBU

Einarsen, E. (2018). Viltturisme i Lofoten og Vesterålen. En studie av tilbyderne og kundenes holdninger til egen påvirkning av viltet. Ås: NMBU

Flovik, J.E. (2018). Naturbasert reiselivsentreprenører i Norge: Virksomhetsmål, karakteristika og forhold til innovasjon. Ås: NMBU

Hansen, B.B. (2018). Entreprenørers syn på vekst i naturbaserte reiselivsbedrifter. Ås: NMBU

Liberg, Å.S. (2018). Segmentering av fritidsfiskere basert på spesialiseringsgrad, i Trysil; Hedmark: Undersøkelse av fiskevaner, preferanser og syn på forvaltning og tilrettelegging. Ås: NMBU.

2017

Margaryan, L. (2017). Commercialization of Nature through Tourism. Doctoral thesis. Mid Sweden University, 2017.

Elmahdy, Y.M., Haukeland, J.V. & Fredman, P. (2017). Tourism megatrends, a literature review focused on nature-based tourism. Norwegian University of Life Sciences, MINA fagrapport 42. 74 pp.

Oppsummering av rapporten om megatrender i reiselivet

Margaryan, L., Stensland, S. (2017). Sustainable by nature? The case of (non)adoption of eco-certification among the nature-based tourism companies in Scandinavia. Journal of Cleaner Production (2017), doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.060

Fredman, P. & Haukeland, J.V. (2017). Forskning for morgendagens reiseliv. Praktisk økonomi & finans 2/2017 (Volum 33).

 

Published 13. juni 2017 - 11:07 - Updated 8. oktober 2021 - 15:18