Forskning

  • .
    Foto
    Pecold

BIOTOURs hovedmålsetning er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

 

Forskning

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende fire temaer: Sammensatte friluftsaktiviteter, turisme og opplevelser av dyr, turruter og arrangement. Feltarbeid og datainnsamling vil i stor grad bli konsentrert til Varanger, Trysil og Indre Hardanger.

Fem arbeidspakker

Forskningen innen BIOTOUR er fordelt på fem arbeidspakker:

De fire forskningstemaene vil bli integrert i alle de fem arbeidspakkene. Det vil sikre relevans og skape "en felles arena for empiri".

Innovative løsninger

Målet med BIOTOUR er at data og resultater fra de ulike arbeidspakkene vil bidra til innovative løsninger innen naturbasert reiseliv.

 

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 16. desember 2016 - 12:39