Forskning

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende fire temaer: Sammensatte friluftsaktiviteter, turisme og opplevelser av dyr, turruter og arrangement. Feltarbeid og datainnsamling er i stor grad konsentrert til Varanger, Trysil og indre Hardanger.

Forskningen i BIOTOUR er fordelt på fem arbeidspakker:

De fire forskningstemaene er integrert i alle de fem arbeidspakkene.

Målet med BIOTOUR er at data og resultater fra de ulike arbeidspakkene vil bidra til innovative løsninger innen naturbasert reiseliv.

 

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 12. januar 2020 - 17:09