Program

 

DAG 1 MANDAG 21/9

09:00-10:00 Innsjekking på Royal Christiania hotell Oslo

 

10:15 -13:00

  • 10:15-10:45 Velkommen v/Rektor Mari S. Tveit
  • 10:45-12:00 Studieveilederens kompetanse – hverdag og utfordring v/ Jónína Ólafsdóttir Kárdal, styremedlem i NUAS
  • 12:00 - 12:15 Kaffepause
  • 12:15- 13:00 Generasjon prestasjon = kvalitet? v/ledere av Studenttinget ved NMBU, Lasse Hjelle og Pål Adrian Clausen Ryen

 

13:00-14:00 Lunsj

 

14:00 -15:00 Transport til NMBU campus Ås eller campus Adamstuen med buss.

 

15:00 – 17:30 Omvisning og faglig/sosialt program på NMBU Ås eller Adamstuen.

 

Felles transport tilbake til hotellet

 

19:30 Middag

 

 

DAG 2 TIRSDAG 22/9

07:00–09:00 Frokost

 

09:00-12:00 Plenumsforedrag:

  • 09:00-09:45 Hvordan har norske studenter det, egentlig? (SHOT-undersøkelsen) v/ Hege Råkil SiB Helse og veiledning
  • 09:45 10:30 Hvordan lever studentene utenom studiene? Erfaringer fra Helsestasjonen for ungdom og studenter på Ås  v/Anne Bentzrud (Ås Helsestasjon)
  • 10:30-10:50 Kaffepause
  • 10:50-11:55 Den vanskelige samtalen v/Håvard Engen (Den sjuende bølgen)
  • 11:55-13:00 Hvordan ivaretas studieveilederen i vanskelige saker? v/ Inger Helen Vevatne (psykolog) 

 

13:00-14:00 Lunsj

 

14.00-15.00 Debatt v/Konferansier Ole Andre Sivertsen

15.00-15.50 Hjernen 2.0 v/Gaute Einevoll (professor i fysikk ved NMBU)

15.50-16.00 Oppsummering v/ Iben Andersen (leder ved SiT, NMBU) og Ole Jørgen Torp (studiedirektør NMBU)

16.00 Kaffe,kake og avreise 

 

Published 7. mai 2015 - 12:43 - Updated 20. september 2015 - 23:10