Deltakere

Etternavn

Fornavn

Stilling

Institusjon

Aaberg Vibeke seniorkonsulent HiB
Aase Ingebjørg Studiekonsulent UiA
Aaseth Gøril Seniorkonsulent UiO
Adubofour Millicent førstekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Alfer Kristin Rådgiver/studieveileder Høgskolen i Sør-Trøndelag
Amdahl Hanne Førstekonsulent Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Andersen Iben NMBU
Andreassen Cecilie Rådgiver UiT Norges arktiske universitet
Andreassen Camilla førstekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Andreassen Siv studieveileder UiT
Arestøl Espen NMBU
Askeland Gudrun Thuestad Studiekonsulent, Øk/adm Høgskolen Stord/Haugesund
Axelsson Carina Studieveileder Høgskolen i Hedmark, avd. for folkehelsefag
Belstad Marius Alexander førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Bentsen Erik Førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Berg Sissel Kjøl Førstekonsulent NTNU, Program for lærerutdanning
Bergfall Anne Margrete Rådgiver UiO
Bergh-Johnsen Hannah Studieveileder/konsulent SV-infosenter, Universitetet i Oslo
Berner Karin Studiekoordinator Universitetet i Stavanger
Bogstrand Lena Seniorkonsulent UiT Norges arktiske universitet
Bohmann Ingunn NMBU
Borlaug Trude Seniorkonsulent Norges idrettshøgskole
Bostad Hanne-Beate Studieveileder Høgskolen i Sør-Trøndelag
Brandås May Astrid Førstekonsulent HIST
Bremer Jenny seksjonssjef NTNU
Brevik Jørn Kongsten NMBU
Broen-Konradsen Carina Studieveileder HBV
Brokke Tove Studieveileder HBV
Brustad Hilde H. Studieveileder Høgskolen i Hedmark
Brænd Eva Praksiskoordinator Høgskloen i hedmark
Brødremoen Trine Neset Studie- og karriereveileder Høgskolen i Oslo og Akershus
Bråthen Kristin studiekonsulent UiO
Budal Karen Studieveileder UIB
Buskoven Nina Førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Butters Marie Juliett rådgiver UiO
Mona Gulbrandsen Studierådgiver Det teologiske menighetsfakultet
Christensen Bente Førstekonsulent NTNU
Chutko Per Ivar Studieveileder NTNU
Dalby Ingeborg Studiekonsulent Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Danielsen Tallman Karina Internasjonal koordinator Universitetet i Stavanger
De Vos Nele Seniorkonsulent UiO
Debesai Mussie Rådgiver/studentveileder NTNU
Deraas Brochmann Anja Studie- og praksiskonsulent Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Didriksen Truls Førstekonsulent Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland
Dorg Cathrine Nymoen Rådgiver Norges musikkhøgskole
Dragisic Biljana Seniorkonsulent Matematisk institutt, UiO
Eidsgard Nirmala Rådgiver Universitetet i Oslo
Eikrem Renate Studieveileder HiNT avd Trafikklærerutdanning
Ekenberg Signe Rådgiver UiS
Elgsaas Sigrid Bøe Rådgiver Universitetet i Oslo
Eliassen Kristin Studieleder Universitetet i Oslo
Engelstad Marianne Seniorkonsulent i studieseksjonen på det medisinske fakultet UIO
Engen Håvard
Ensby Marit Rigmor NMBU
Evensen Hilde Praksiskoordinator Høgskolen i Hedmark
Evjen Ole Studieveileder Høgskolen i Nord-Trøndelag
Finserås Inger Konsulent Høgskolen i sør-Trøndelag
Finstad Hedda Studieveileder HBV
Fitjar Daniel Croles Studierettleiar Universitetet i Bergen
Fjellvær Mona Studiekonsulent NTNU
Flatås Kari Seniorkonsulent/studieveileder Pedagogisk institutt, NTNU
Forus Lena Praksiskoordinator, Barnehagelærerutdanningen Universitetet i Stavanger
Fredh Aisa Therese N. Førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Gabrielsen Ida Malen Studieveileder NTNU
Gaustad Astrid Kjærefjord rådgiver Universitetet i Nordland
Giil Elisabeth Konsulent Matematisk institutt
Gilberg Heidi studieveileder HBV
Gilje Kristine Førstekonsuletn fag- og studiesaker Universitet i Stavanger
Gimse Syrstad Einar Studiekonsulent NTNU
Glosli Cathrine NMBU
Grøndalen Ingrid Rådgiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gustavsen Kirsten Studiekoordinator Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hafstad Nina Studieveileder Høgskolen i Lillehammer
Hagen Sissel Studieveileder Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hagen Andreas Opptaksleder Høgskolen i Gjøvik
Hageseter Birgitte S Studiekonsulent Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Halderaker Liv-Anne studieveilder HBV
Hammervold Marthe Ramstad Førstekonsulent/studieveileder HiST
Hanche Anne-Marie Studieveileder HBV
Hansen Anette Førstekonsulent, fag og studiesaker UiS
Haugerud Cecilie Rådgiver NMBU
Haugom Monica Lund Studiekonsulent UiO
Havig Elisabeth studiesjef Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Heimkjær Trine Lise Studiekonsulent Universitetet i Tromsø ? Norges arktiske universitet
Hekne Bodil Irene Studieveileder Høgskolen i Hedmark
Helliesen Gro Ingebjørg Studieveileder Høgskolen i Bergen
Helmli Ingvild Studieveileder/førstekonsulent Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Hitland Eve Therese Studiekonsulent Høgskolen i Bergen
Hjelmeseter Rune Studiekonsulent ingeniør Høgskolen Stord/Haugesund
Hodnekvam Mirjana Karriereveileder NMBU
Holm Hanne Rådgiver Høgskolen i Østfold
Horrigmo Beate Aksnes Førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Hov Elise Rådgiver NTNU, Institutt for historiske studier
Hov Line Studieveileder Høgskolen i Hedmark
Hovet Merete Stieveileder HBV
Husby Monica Studieveileder HBV
Huskebakk Brit Eva Studieveileder/studiekonsulent Høgskolen i Nesna
Høyem Anna Studiekonsulent UiO
Hågensen Tine Rådgiver UiT Norges arktiske universitet
Ismailova Tuhta Føstekonsulent UNIK
Iversen Maren Marie Thode Rådgiver Norges fiskerihøgskole
Iversen Kine Førstekonsulent, praksis Dronning Mauds Minne Høgskole
Jensrud Eli Sosialrådgiver Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Jeppestøl Vatne Gro Rådgiver Høgskolen i Gjøvik
Johansen Nina Borch studiekonsulent UiT Norges arktiske universitet,
Johansen Ann-Kristin annkristin.johansen@hiof.no Høgskolen i Østfold
Johansen Are Rådgiver Høgskolen i Nord-Trøndelag
Johnsen Nina Merete Soelberg Seniorkonsulent, studieseksjonen Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet
Johnsen Tor Erik Studiekonsulent Universitetet i Oslo
Johnsen Nina Wold Førstekonsulent Psykologisk institutt
Kallmyr Linda Skrede Studieveileder HiB
Kanck Marte Førstekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Karjalalainen Veronica Hannele Radgiver Studieadministrasjon
Karlsen Adeline Bøhn Førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Kløkstad Tonje Rådgiver UiA
Knutsen Anette Sofie Seniorkonsulent NTNU
Kostanda Elvira seniorkonsulent Studieseksjons, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Kristiansen Herbjørg førstekonsulent UiT
Kristiansen Lise Studieveileder Universitetet i bergen
Kristoffersen Line Studieveileder HBV
Krog Stian Studiekonsulent Universitetet i Bergen
Krutskykh Kateryna NMBU
Labugt Inger-Lise NMBU
Langseth Kari studiekonsulent UiO
Larsen Mette Studieveileder Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Larsson Tore Studieveileder Universitet i Bergen
Leirmo Oddny Førstekonsulent Høgskolen i Lillehammer
Lied Astrid studieleder UiO
Lien Sigrun Vedø NMBU
Lindrupsen Frank Rådgiver UiT Handelshøgskolen
Lorentzen Lene Bye Studieveileder DMMH
Lund Pål Einar Studieveileder Norges Arktiske Universitet / UiT
Lund-Isaksen Liv Studieveileder HBV
Løften Silje Studiekonsulent NTNU
Magnarsdatter Marit Elin rådgiver/studieveileder HiST - avdeling for lærer-og tolkeutdanning
Mathisen Kari Studiekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Mathisen Helena Båserud Førstekonsulent Matematisk institutt, UiO
Meland Rød Hild Studiekonsulent Universitetet i Bergen
Melå Line studiekonsulent Universitetet i Oslo
Miljeteig Jorunn Sætre studiekonsulent Høgskolen Stord/Haugesund
Misje Hanne Svanholm Studiekonsulent Universitetet i Bergen
Monsen Brage Bråten NMBU
Moseng Marit T. studieveileder, seniorkonsulent NTNU, Program for lærerutdanning
Mosserud-Haavardsholm Kaja Studieleder UNIK - Universitetssenteret på Kjeller
Mowinckel-Trysnes Nicolai Seniorkonsulent Institutt for spesialpedagogikk
Myhre Randi Helen Førstekonsulent NTNU, Psykologisk Institutt
Mølmesdal Turid Studierettleiar/Leiar av Karrieresenteret Høgskulen i Sogn og Fjordane
Mørk Lars NMBU
Nesheim Nina Seniorkonsulent UiS
Nilsen Tone Rove Rådgiver Universitetet i Nordland
Nilsen Grethe Kontorsjef_leder studieseksjonen Norges idrettshøgskole
Nordengen Nina Studieveileder Høgskolen i Hedmark
Nordgulen Anne-Lise Leder for infosentret ved HF Universitetet i Bergen
Nordøy Lisbeth Stina Rådgiver UiT Norges arktiske universitet
Nygaard Anne-Marie Studiekoordinator Universitetet i Stavanger
Nygaard Hedvig Lie Rådgiver Universitetet i Oslo
Olsen Elisabeth Fjærvoll NMBU
Omberg Hilde Førstekonsulent SV-fakultetet, SV-infosenter
Ottesen Toril Førstekonsulent NTNU
Paulsen Anne Martha seniorkonsulent Høgskolen i Bergen
Pedersen Mats Førstekonsulent Universitetet i Nordland
Per Marianne Førstekonsulent Universitetet i Stavanger
Pettersen Mona Rådgiver UiT Norges arktiske universitet
Rigenholt Annika Seniorkonsulent Matematisk institutt, UiO
Risan Pål Rådgiver HiST
Riste Kari konsulent SV-fak IMKS
Rognstad Marte Kløvrud Rådgiver UiO
Rossi Enzo Førstekonsulent, Seksjon for internasjonalisering HiOA
Rudi Heidi NMBU
Ruud Anne-Kari Seniorkonsulent Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Ryum Silja Rådgiver NTNU
Røe Elisabeth Seniorkonsulent Høgskolen i Hedmark
Rønningen Elin Studiekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Sandanger Line N. Studiekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Sandvoll Astrid Studiesjef Høgskolen i Hedmark
Sanni Karina Førstekonsulent Universitetet i Stavanger
Schjelderup Guro studieleder UiO
Siglen Elin Studiekonsulent Høgskolen Stord/Haugesund
Skogstad Sami Førstekonsulent Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)
Skoog Hanna Seniorkonsulent NHH
Skreppedal Andersen Anya Førstekonsulent Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Skrove Brit Regine Leder for praksis Dronning Mauds Minne Høgskolen
Slotnes Atle Seniorrådgiver UiA
Sotberg Terje førstekonsulent Universitetet i Nordland
Stava Ingrid Studiekonsulent helsefag Høgskolen Stord/Haugesund
Steinnes Siri Rådgiver Høgskolen i Nord-Trøndelag
Stenvold Linda Catrine førstekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Stokke Mai Hege førstekonsulent Høgskolen i Sør-Trøndelag
Strande Ingvild Skarsaune Studieveileder HBV
Strige Christina Førstekonsulent UiT Norges arktiske universitet
Strømsland Merete Knudtzon Studiekonsulent SVT-fak, NTNU
Strømø Cathrine NMBU
Sundet Anita Rådgiver HiNT
Svarstad Trygve studiekonsulent UiB
Svinddal Anne NMBU
Sælemyr Gro seniorkonsulent HiB
Sæther Aslaug Studiekoordinator Universitetet i Bergen
Søbstad Frøydis Seniorkonsulent HIST
Søndergaard Pia program- og studiekonsulent kunsthistorie UiO
Sørsdahl Irene Haugland førstekonsulent Høgskolen i Østfold
Tangen Hege Seniorkonsulent Universitetet i Oslo
Tangen Gunnar Rådgiver/praksiskoordinator Høgskolen i Hedmark
Telneset Stine NMBU
Thoresen Adine Guldborg Studiekonsulent Institutt for geofag, UiO
Tidemann Ole Christian Studieveileder Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tingstad Gry studieveileder HiST
Toft Ellen Hellebostad Studiekonsulent Universitetet i Oslo
Torp Ole Jørgen NMBU
Trønnes Tonje Strøm Seniorrådgiver Høgskolen i Gjøvik
Tullut Neringa G. Studieveileder Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Tveit Merete Førstekonsulent Uit
Ubbe Marit Studieveileder Høgskolen i Bergen
Uglum Tove Takvam Rådgjevar Høgskulen i Sogn og Fjordane
Upsahl Hilde Sørensen Studieveileder Høgskolen Buskerud og Vestfold
Utnem Lisa
Utåker Janne Beate NMBU
Vaaga-Dyrseth Trond M. NMBU
Van Doorn Beatrix Rådgiver Norges musikkhøgskole
Vestvik Monica NMBU
Vik Rannveig Elisabeth Studiekonsulent Universitetet i Oslo
Vikane Ragnhild Studiekonsulent Høgskolen Stord/Haugesund
Virtanen Anette NMBU
Voldhagen Kari Førstekonsulent NTNU
Westerheim Solveig studieveileder Høgskolen i Hedmark
Younes Sarah Studiekonsulent UiO
Zachariassen Maria Studiekonsulent Handelshøgskolen UiT
Øgaard Tore Fjetland Programkonsulent Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Øverland Anne-Marie Rådgiver Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Øvstetun Marte Førstekonsulent Universitetet i Oslo
Øyan Hans-Kristian Studieveileder Høgskolen i Nord-Trøndelag
Ånes Stine studieveileder/ webredaktør NTNU - Institutt for kunst- og medievitenskap
Published 18. august 2015 - 11:39 - Updated 16. september 2015 - 8:54