Dag 2

07:00–09:00 Frokost

 

09:00-12:00 Plenumsforedrag:

  • 09:00-09:45 Hvordan har norske studenter det, egentlig? (SHOT-undersøkelsen) v/ Hege Råkil SiB Helse og veiledning
  • 09:45 10:30 Hvordan lever studentene utenom studiene? Erfaringer fra Helsestasjonen for ungdom og studenter på Ås  v/Anne Bentzrud (Ås Helsestasjon)
  • 10:30-10:50 Kaffepause
  • 10:50-11:55 Den vanskelige samtalen v/ Håvard Engen (Den sjuende bølgen)
  • 11:55-13:00 Hvordan ivaretas studieveilederen i vanskelige saker?  v/ Inger Helen Vevatne (psykolog) 

13:00-14:00 Lunsj

 

14.00-15.00 Debatt v/Konferansier Ole Andre Sivertsen

15.00-15.50 Hjernen 2.0 v/Gaute Einevoll (professor i fysikk ved NMBU)

15.50-16.00 Oppsummering v/ Iben Andersen (leder ved SiT, NMBU) og Ole Jørgen Torp (studiedirektør NMBU)

16.00 Kaffe, kake og avreise

 

 

Published 18. mai 2015 - 16:35 - Updated 20. september 2015 - 23:11