Program - Vrkonferansen Milj 2010

Miljøsamfunnet - kretsløp eller kortslutning?
Torsdag 27. mai 2010, Bioteknoloigbygget, Campus Ås

Program varkonferansen miljo 2010

Ordstyrer: Andreas Hompland  
09.00 Kaffe og registrering
09.30 Velkommen – UMB-kandidaten: grønn og handlekraftig
Professor og rektor Knut Hove, UMB
09.40 Forskningsprisen 2010
09.50 The sceptical Danish environmentalist:
How do we tackle climate change after COP15?
Adjunct professor Bjørn Lomborg, Copenhagen Business School

Fem-minutters kommentar ved
• Stipendiat Anne Chapius, IMT
• Professor Tor Arve Benjaminsen, Noragric
10.50
Miljøsamfunnet: hvor vil vi og hvordan kommer vi dit?
Rådgiver Ingeborg Gjærum, Naturvernforbundet (nylig avgått leder Natur og Ungdom)
11.10 Norsk natur – farvel?
Professor Sigmund Hågvar, Institutt for naturforvaltning, UMB
11.30 Levende byer og 100-meterskoger
Professor Kine Halvorsen Thoren, Institutt for landskapsplanlegging, UMB
11.50 Lunsj
12.50 Kan Norge redde verdens regnskog?
Professor Arild Angelsen, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB
13.10 Integrert vannforvaltning og klima. Effekter på landbruk med eksempler fra Europa og Asia
Forskningssjef Per Stålnacke, Bioforsk
13.30 Biodrivstoff – en del av vår fornybare framtid?
Forsker Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, UMB
13.50 Fra kortslutning til kretsløp: Ny avløpsteknologi for globale utfordringer
Professor Petter D. Jenssen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB
14.10 Kaffepause
14.30 Politikk for et miljøvennlig fremtidssamfunn!
Stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsmann Snorre Valen, SV
14.50

Debatt:
Miljøsamfunnet – kretsløp eller kortslutning?

16.00 Slutt
   
Med forbehold om endringer.
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:41