Program - UMBs vrkonferanse 2012 <br> Biokonomi 2012 - Verdiskaping krever nye ideer

Programmet er nå oppdatert med video fra de ulike innlegg og presentasjoner.

Program umbs varkonferanse 2012 biookonomi 2012 verdiskaping krever nye ideer

Tid:   Torsdag 31. mai, kl. 10 - 16
Sted:  Arabidopsis, Bioteknologibygningen


Ordstyrer: Andreas Hompland

09.30  Kaffe og registrering
10.00 Velkommen til fremtidens bioøkonomiske kunnskapseldorado
v/rektor Hans Fredrik Hoen, UMB
10.10 UMBs forskningspris 2012 og forskningsformidlingsprisen 2012

Hva er bioøkonomi og kan bioøkonomien redde verden?
10.25 Bioressursenes magiske muligheter
v/adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog BA
Presentasjon
10.55 Bioøkonomisk samfunnsutvikling: Grønn innovasjon for framtidens generasjoner
v/professor Anders Lunnan, Handelshøgskolen ved UMB
Presentasjon
11.15 Bioteknologi - nøkkelen til både mer børs og mer katedral?
v/professor Stig Omholt, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB/UiO
11.35 Spørsmål og kommentarer
11.50 LUNSJ

Verdiskaping krever nye ideer - biobaserte muligheter
12.50 Biolønnsomhet for hvem? Gener, evolusjon og overspising
v/professor Bjørg Egelandsdal, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB
Presentasjon
13.05 Alger som bioinnovasjon og energikilde
v/professor Hans Ragnar Gislerød, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB
Presentasjon
13.20 Biomangfold, biomasse og bioenergi – hva er mulighetene?
v/professor Ole Hofstad, Institutt for naturforvaltning, UMB
Presentasjon
13.35 Fra lavverdig biomasse til høgverdig fôrressurs – hvilke muligheter finnes?
v/professor Margareth Øverland, Aquaculture Protein Centre (APC), UMB
Presentasjon
13.50 Forskningsinnsats for styrket bioøkonomi
v/ekspedisjonssjef forskning Kari Balke Øiseth, Kunnskapsdepartementet
Presentasjon
14.10 Spørsmål og kommentarer
14.30 Kaffe/te
14:50 Framtidig sterk bioøkonomi krever nye ideer – forutsetninger og muligheter
v/adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge
Presentasjon
15.20 Debatt: Bærekraftig verdiskapende innovasjon – hvordan få opp farten
Forskningsdirektør Anders Lönneborg, DiaGenic ASA
Ekspedisjonssjef  Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet
Forskningsdirektør Nils Vagstad, Bioforsk
Forsker Eirik Romstad, Handelshøgskolen ved UMB
16.00 Slutt

Besøk Innovasjonstorget i pausene. Her kan du og din virksomhet delta i trekningen av en dag med et innovasjonsteam fra UMB. Forskere med tanker om kommersialisering kan komme innom for idésparring og veiledning. Følg oss på Facebook

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:37