Foredragsholdere biookonomi 2012

Adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog BA
Adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog BA Photo: Viken Skog

Adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog BA

Ragnhild Borchgrevink er administrerende direktør i Viken Skog BA.

Borchgrevink har tidligere vært salgsdirektør ved Norske Skog Saugbrugs og har de siste 12 årene hatt ulike stillinger i Norske Skog.

Borchgrevink er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Professor Anders Lunnan, Handelshgskolen ved UMB.
Professor Anders Lunnan, Handelshgskolen ved UMB. Photo:

Professor Anders Lunnan, Handelshøyskolen ved UMB
Anders Lunnan er professor i foretaksøkonomi ved Handelshøgskolen UMB.

Siden 2005 har han vært ansvarlig for et masterprogram i entreprenørskap og innovasjon.

Han er opptatt av hvordan forskningresultater kan omsettes til næringsutvikling og av markeder for biobaserte produkter.

[video#lunnan]

Professor Stig Omholt, IHA, UMB/UiO
Professor Stig Omholt, IHA, UMB/UiO Photo: Hkon Sparre

Professor Stig Omholt, IHA, UMB/UiO

Stig Omholt er direktør for Centre for Integrative Genetics (CIGENE) som ble etablert av Norges forskningsråd i 2002 og professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Fra 1984 til 1989 arbeidet han som vitenskapelig konsulent i industrien, før han ble professor ved UMB i 1989.

[video#omholt]

Margareth verland, senterdirektr for Aquaculture Protein Centre (APC).
Margareth verland, senterdirektr for Aquaculture Protein Centre (APC). Photo: APC

Professor Margareth Øverland ved UMB
Margareth Øverland er senterdirektør for Aquaculture Protein Centre (APC). Tidligere var hun leder av FIP-seksjonen ved APC. Øverland er utdanna Dr. scient. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Hun har en  masterutdanning innen husdyrernæring fra Montana State University i USA. 

Hun har også Bachelor of Science fra Montana State University. Under doktorgradsarbeidet sitt, var hun to år ved University of Minnesota, USA.

Fra arbeidslivet har Øverland i tillegg til engasjementet sitt som seksjonsleder for FIP-seksjonen, erfaring fra ulike forskerstillingar ved UMB. I tillegg har hun arbeidet som forskingsleder ved Norsk Hydro.

Kari Balke iseth, ekspedisjonssjef i Forskningsavdelingen ved Kunnskapsdepartementet<br />
Kari Balke iseth, ekspedisjonssjef i Forskningsavdelingen ved Kunnskapsdepartementet
Photo: Kunnskapsdepartementet

Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth, Kunnskapsdepartementet
Kari Balke Øiseth har vært ekspedisjonssjef i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet siden 2005. Avdelingen har ansvar for spørsmål knyttet til koordinering av forskning mellom departementene, og for koordinering av Norges internasjonale forskningssamarbeid.  Avdelingen har også forvaltningsansvar for Norges forskningsråd.  Kari Balke Øiseth er utdannet naturforvalter fra  Norges landbrukshøgskole (nå UMB), og har lang erfaring fra forskningspolitikk og forskningsadministrasjon

Professor Bjrg Egelandsdal.
Professor Bjrg Egelandsdal. Photo: Hkon Sparre

Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM, UMB
Bjørg Egelandsdal kom til UMB fra Nofima Mat i 2001. Hun har arbeidet med bearbeiding av muskelråvarer og generelt med produkt- og prosessutvikling, samt ulike analyser av produktkvalitet (tekstur, farge og aroma) i 30 år.

Hun er sivilingeniørutdannet ved NTNU og har doktorgrad i kjemi ved UMB. Nylig fikk hun og Gro Amdam penger til et større forskningsprosjekt hvor en skal se på overspising.

[video#egelandsdal]

Professor Hans Ragnar Gislerd
Professor Hans Ragnar Gislerd Photo: Eivind Norum

Professor Hans Ragnar Gislerød, IPM
Hans R. Gislerød er professor i “Plantedyrking i regulert klima” ved institutt for plante- og miljøvitenskap ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Hans spesialfelt er produksjonsfysiologi relatert til både planter og mikroalger.

Han har hatt forskningsopphold av lengre varighet i Danmark, England, USA og Nederland og har bl a mottatt Norges forskningsråd’s pris ”For fremragende bruk av forskning”. 

Han er leder av flere forskningsprosjekt, et internasjonalt samarbeide og har et godt samarbeide med industrien.

[video#gislerod]

Professor Ole Hofstad ved Institutt for naturforvaltning (INA)
Professor Ole Hofstad ved Institutt for naturforvaltning (INA) Photo: Eivind Norum

Professor Ole Hofstad, INA
Ole Hofstad er professor i skogbrukets ressursøkonomi ved Institutt for naturforvaltning ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).  

Hans spesialfelt er økonomiske og politiske aspekter av skogforvaltning i Norge og Øst-Afrika.  Han har publisert både i norske og internasjonale tidskrifter om opphopning av biomasse i norsk skog og om avskoging i Afrika.  

Mye av hans forskning og undervisning har dreid seg om kombinert utnytting av skogens mange miljøtjenester - til virkeproduksjon, rekreasjon, arealvern og karbonbinding.

Han er opptatt av utviklingen av matematiske arealbruksmodeller for å forstå hvordan lokalbefolkningen i sør utnytter land og arbeidskraft for å forbedre sine levekår. Han har vært leder ved Institutt for skogfag i flere år, og har undervist ved universiteter i Mosambik, Tanzania, Uganda og Kina.

[video#hofstad]

Adm. dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge
Adm. dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Photo: Innovasjon Norge

Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge
Gunn Ovesen har vært administrerende direktør i Innovasjon Norge siden 1. januar 2004.

Hun er utdannet sivilingeniør i anleggsteknikk ved NTH.

I 2008 kom hun på 17. plass i Kapitals kåring over Norges mektigste kvinner.

Anders Lnneborg, Res.Dir., DiaGenic ASA
Anders Lnneborg, Res.Dir., DiaGenic ASA Photo:

Anders Lönneborg, Res.Dir., DiaGenic ASA
Lönneborg er forskningsdirektør og en av grunnleggerne av DiaGenic (i 1998).  I en periode over 3 år var han også bedriftens CEO.

Han har doktorgrad i molekylær plantefysiologi fra Universitetet i Umeå i 1986 og han vært Post Doc ved Michigan State University.

Lönneborg har hatt flere forsker - og forskningslederstillinger ved ulike universiteter og forskningsinstitutter, bl.a. forsker ved Norske Felleskjøp og forskningssjef ved Skogforsk (nå Norsk institutt for skog og landskap) på Campus Ås.

Norges Forskningsråd tildelte i 2009 DiaGenic prisen for Norges mest Innovative bedrift.  I 2012 fikk Anders Lönneborg Alzheimer-prisen for Diagenic sitt arbeide med å utvikle en blodtest for tidlig diagnose av sykdommen.

Eirik Romstad
Eirik Romstad Photo:

Forsker Eirik Romstad, Handelshøgskolen UMB
Romstad har vært ansatt som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) siden 2003. Han har en doktorgrad i økonomi fra Oregon State University.


Han har bred nasjonal og internasjonal kontaktflate og har bl.a. vært med på forskningsprosjekt i EUs 3-7. rammeprogram, vært president for European Association of Agricultural Economists, og var leder av programkomiteen for det nasjonale forskermøtet i økonomi som ble holdt ved Handelshøgskolen UMB i januar i år.


Ekspedisjonssjef  Frydis Vold, Landbruks- og matdepartementet
Ekspedisjonssjef Frydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Photo: Torbjorn Tandberg

Ekspedisjonssjef  Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet

Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Frøydis Vold var prosjektleder for arbeidet med stortingsmeldingen om landbruks og matpolitikken.

Hun leder avdelingen for forskning, innovasjon og regionalpolitikk.

Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Nils Vagstad, Forskningsdirektr - Director of Research Bioforsk, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research<br />
Nils Vagstad, Forskningsdirektr - Director of Research Bioforsk, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research
Photo: Bioforsk

Forskningsdirektør, Nils Vagstad, Bioforsk
Nils Vagstad  har bred erfaring fra nasjonalt og internasjonalt FoU arbeid innen landbruk, matproduksjon og miljøspørsmål, på strategisk så vel som operativt nivå.

Vagstad har gjennom de siste 20 årene hatt ulike lederstillinger innen landbruks- og miljøforskning i Norge.

Han er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå UMB).

 

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:37