Meny
Tidl. konferanser
Varkonferansen biookonomi 2012

Vrkonferansen Biokonomi 2012

Velkommen til UMBs vårkonferanse 2012. Årets konferanse har tittelen "Bioøkonomi 2012 - verdiskaping krever nye ideer" og arrangeres torsdag 31. mai 2012.

Varkonferansen biookonomi 2012

Program

Foredragsholdere

31. mai 2012, UMB
31. mai 2012, UMB Photo:
Hvorfor bioøkonomi?
Norsk økonomi har i hovedsak vært basert på fossilt brensel, og dette har gitt oss en enorm økonomisk vekst og velstandsutvikling.

Men fossilt brensel er ingen evigvarende, utømmelig kilde. Samtidig står verden overfor enorme utfordringer relatert til befolkningsøking, matproduksjon, energiforsyning og klima.

Dette er utgangspunktet for at vi har satt bioøkonomi på dagsordenen her på UMB.

Men hva er egentlig bioøkonomi?

En definisjon sier at bioøkonomi er bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi.

På konferansen vil noen av våre fremste forskere og inviterte gjester bidra til å belyse blant annet disse temaene:

- Hva kan norsk forskning gjøre for å bidra til en biobasert økonomi? 
- Hva kan næringslivsaktørene gjøre?
- Hva gjør UMB?

I pausene vil det være mulig å besøke Innovasjonstorget. Her kan du og din virksomhet vinne en dag med et innovasjonsteam fra UMB. Forskere kan få mulighet til idésparring og veiledning rundt kommersialisering.

Målgruppe
Målgruppen for konferansen er representanter fra offentlig og privat sektor samt organisasjoner med interesse for dette viktige feltet.

Tid og sted
Dato: torsdag 31. mai 2012
Tid:    kl. 10-16
Sted:  Arabidopsis, Bioteknologibygningen, UMB

Påmelding
Det er ingen påmeldingsavgift, men alle som ønsker å delta må ha være forhåndspåmeldt.

Påmeldingsfrist: 29. mai 2012

31. mai handler det om Biokonomi.
31. mai handler det om Biokonomi. Photo:
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:37