Varkonferansen akva2013 program

Ordstyrer: Andreas Hompland

TID

AKTIVITET

09.30

Registrering og kaffe

10.00

Velkommen ved rektor

10.05

Blue frontiers: Fishfarming, food security and sustainability
v/Director General Stephen J. Hall, World Fish Center

10.45

Kan vi forske frem nye triumfer innen akvakultur?
v/direktør, Salma-laksens far Per Olav Skjervold, Vitenparken

11.00

Salmalaks-suksessen. Noe å lære?
v/administrerende direktør Trym Eidem Gundersen, Salmon Brands

11.15

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett
v/professor John Mosbye, IMT-UMB

11.30

Forskning, utdanning og innovasjon – forventninger til det nye universitetet
v/kunnskapsminister Kristin Halvorsen

11.45
Utdeling av Innovasjonspris og Utdanningspris
 v/kunnskapsminister Kristin Halvorsen

12.00

LUNSJ

13.00

Akademia som partner
v/CEO Odd Magne Rødseth, Aqua Gen

13.30

Fiskehelse og fiskevelferd – to sider av samme sak?
v/professor Tor Einar Horsberg, Norges Veterinærhøgskole

13.45

Fisk full av miljøgifter og radioaktivitet eller sunnheten selv?
v/professor Brit Salbu, IPM-UMB og Centre for Environmental Radioactivity

14.00

Bærekraftige fôrressurser – laksen blir vegetarianer
v/professor Margareth Øverland, IHA-UMB

14.15

Global aquaculture and sustainability challenges: some examples from Tanzania
v/professor Ian Bryceson, Noragric-UMB

14.30

Kan lønnsom fiskeoppdrett kombineres med miljøhensyn og dyrevelferd?
v/professor Atle Guttormsen, HH-UMB og
oppdrettsrådgiver Lars H. Andresen, WWF-Norge

14.55

Avslutning

 
Besøk Innovasjonstorget i pausene. Her kan du og din virksomhet bli kjent med oss på Næringslivskontoret. Vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med UMBs dyktige forskere og studenter.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:34