Varkonferansen akva2013 presentasjon av foredragene

 

Blue frontiers: Fishfarming, food security and sustainability
v/Director General Stephen J. Hall, World Fish Center

Kan vi forske frem nye triumfer innen akvakultur?
v/direktør, Salma-laksens far Per Olav Skjervold, Vitenparken

Salmalaks-suksessen. Noe å lære?
v/administrerende direktør Trym Eidem Gundersen, Salmon Brands

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett
v/professor John Mosbye, IMT-UMB

Forskning, utdanning og innovasjon – forventninger til det nye universitetet
v/kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Utdeling av Innovasjonspris og Utdanningspris
v/kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Akademia som partner
v/CEO Odd Magne Rødseth, Aqua Gen

Fiskehelse og fiskevelferd – to sider av samme sak?
v/professor Tor Einar Horsberg, Norges Veterinærhøgskole

Fisk full av miljøgifter og radioaktivitet eller sunnheten selv?
v/professor Brit Salbu, IPM-UMB og Centre for Environmental Radioactivity

Bærekraftige fôrressurser – laksen blir vegetarianer
v/professor Margareth Øverland, IHA-UMB

Global aquaculture and sustainability challenges: some examples from Tanzania
v/professor Ian Bryceson, Noragric-UMB

Kan lønnsom fiskeoppdrett kombineres med miljøhensyn og dyrevelferd?
v/professor Atle Guttormsen, HH-UMB og
oppdrettsrådgiver Lars H. Andresen, WWF-Norge

 
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:34