Meny
Tidl. konferanser
Varkonferansen akva2013

Vrkonferansen AKVA2013

UMB ønsker for 7. gang velkommen til vårkonferanse. I år har konferansen fått navnet ”AKVA2013 – en blå-grønn fremtid” og arrangeres torsdag 30. mai i samarbeid med Norges veterinærhøgskole.

Varkonferansen akva2013Photo:

Med AKVA2013 ønsker Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) å skape et viktig møtested for aktører som ønsker å vite mer om hvordan en skal bruke bioøkonomien i forhold til matproduksjon, miljø, vekst og samfunnsutvikling – alt knyttet opp mot akvakultur.

Kunnskapsdeling står sentralt når UMB inviterer til vårkonferansen AKVA2013. Konferansen gir et tverrfaglig perspektiv på utviklingen av akvakultur.

Kan vi som tradisjonsrik kystnasjon opprettholde våre posisjoner eller må vi tenke annerledes og gjøre tingene på nye måter basert på forskning og ny viten? Skal Norge fortsatt være en viktig nasjon innen akvakultur må vi jobbe med kunnskapsdeling, innovasjon og kompetanseheving.

Målgruppen for konferansen ernåværende og mulige samarbeidspartnere, offentlig forvaltning, næringsliv og forskningsmiljøer, organisasjoner og studenter.

Velkommen til UMB for inspirasjon og faglig påfyll!

Akvakultur - En blå-grønn framtid (pdf)
En presentasjon av fagområder innen akvakultur.
- Presentasjonen som Flippingbook

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:34