Vallhall

Valhall
Valhallfeltet har vært nedstengt i mange uker på grunn av at produksjonsrørene blir korrodert av bakterier som fester seg i kolonier/slimlag (biofilm) på metallflatene på innsiden av rørene. Bakteriene finnes .både i produsert vann-systemet og i andre deler av prosesseringsanlegget. Disse hissige bakteriene får rørene til å korrodere i rekordfart.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42