Roterende utstyr og hydrauliske systemer

Roterende utstyr og hydrauliske systemer
Dagens miljøvennlige hydraulikk-  og smøreoljer kombinert med tilgang på luft og vann gjør at mange systemer med roterende utstyr og hydraulikk  er gode vekstmiljøer for biofilm. Er et system først angrepet kan biofilm dannes overalt i systemet, og det kan inkludere ventiler, pumper, motorer, sylindre, rørsystemer, tanker og så videre.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42