Programkomiteen

Programkomiteen for temadagen har bestått av følgende medlemmer:

Fagsjef Thore Langeland, OLF, leder
Instituttleder Are Aastveit, UMB
Professor Rolf Arnt Olsen, UMB
Seniorforsker Catrine Ahlen, SINTEF
Gruppeleder Kari Heldal, Stami
Konsulent Olav Ingebjørn Moe, Innovasjon Norge.
Dag Mork Ulnes, leder av Interim styringsgruppen for biofilm

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42