Hva er biofilm?

Bakterier finnes normalt overalt, men under gitte betingelser (pH, temperatur, næringsstoffer, overflatestrømninger og lignende) kan bakteriene feste seg til metalloverflater og danne kolonier/slimlag.

Hva er biofilm 2

 Det er disse slimlagene som betegnes biofilm, og her er mikroorganismene organiserte slik at de mange ulike artene utnytter hverandres egenskaper og bygger strukturer som gjør dem motstandsdyktige i ulike miljøer. DNA-analyser av biofilmen identifiserer bakteriene og gir grunnlag for tiltak. Biofilm spiser ikke metall, men utvikler vanligvis lokale korrosive miljøer.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42