Hms

HMS
Bakterien pseudomonas aeruginosa har blitt viet stor forskningsmessig oppmerksomhet helt siden metningsdykkingens begynnelse tidlig på 70-tallet fordi den har gitt dykkere hissige hudutslett og ørebetennelser. Til tross for omfattende og gjentatte desinfeksjonstiltak overlever de få genotypene av denne bakterien som opptrer i hudinfeksjonene. Dette kan skyldes egenskapene til biofilm.   

Et annet og mindre utforsket område er aerosoler som lett dannes med bakterier fra biofilm. Disse kan være helseskadelig ved inhalasjon. Noen bakterier er satt i forbindelse med alvorlig lungebetennelse, samt patogener som kan føre til infeksjonssykdommer i luftveiene. 

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42