Forskningens bidrag

Hva kan forskningen bidra med?
UMB har i mange år samarbeidet med industrien på tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold av marine hydrauliske systemer. Arbeidet har omfattet undersøkelser og analyser av bakterier og sopper i hydraulikk- og smøreoljer og av biofilmer som slike mikroorganismer har dannet i hydraulisk utstyr og som har medført driftsproblemer i marine installasjoner.


Ved UMB, UiB og SINTEF finnes det internasjonalt ledende forskningsmiljø på kommunikasjonen mellom bakterier som danner biofilm. Kommunikasjonshindrende tilsetninger kan redusere hastigheten i dannelsen av biofilm, eventuelt stoppe denne prosessen. Det tas sikte på å koordinere denne forskningen gjennom opprettelsen av et Senter for biofilm.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42