Meny
Tidl. konferanser
Temadag biofilm en trussel for oljeindustrien

Temadag: Biofilm - en trussel for oljeindustrien?

Oljeindustriens landsforening (OLF) og Universitetet for miljø- og biovitenskap inviterer til temadag med tittelen ”Biofilm – en trussel for oljeindustrien?" 25. november 2009.

Temadag biofilm en trussel for oljeindustrien

Program
Foredrag 25.11.2009
  Head of Operations Eldar Larsen, BP Norway
Valhall Corrosion Events and Management, Learning Pack
  Chief Occupational Hygienist Trond M. Schei, ConocoPhillips
Oil Vapor & Oil Mist in Drilling Operations
  Professor Leiv Sigve Håvarstein, UMB
Microbial biofilm
  Professor Rolf Arnt Olsen, UMB
Biofilm challenges in the offshore industry
  Senior Researcher Terje Torsvik, UIB/CIPR
Oil related microbiology
  Senior Svientist Catrine Ahlén, SINTEF
A Systems Biology approach towards the understanding of Microbial Processes in Biofilms
  Director of Research Ragnhild Solheim, UMB
How can a Centre of Biofilm (CoB) at UMB make a difference for the oil and gas indystry?
  Senior Researcher Kari Kulvik Heldal, Stami
Possible health risks from bioaerosol exposure in the oil industry
  Dag Mork Ulnes, Chair of Steering Committee for CoB
Behovet for samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og hvordan dette kan skje

_____________

Bakterier finnes normalt overalt, men under gitte betingelser kan bakteriene feste seg til metalloverflater og danne kolonier/slimlag. Disse slimlagene kalles biofilm og kan utvikle lokale korrosive miljøer.

Eksempler på utfordringer forårsaket av biofilm:

  • miljøvennlig hydraulikk- og smøreoljer kombinert med luft og vann gir biofilm på roterende utstyr og hydraulikk
  • Valhallfeltet har vært stengt i mange uker på grunn av korrodering av produsjonsrør
  • HMS-utfordringer blant annet knyttet til hissig hudutslett, ørebetennelse og infeksjonssykdommer i luftveiene til dykkere

Ved UMB, UiB og SINTEF finnes det internasjonalt ledende forskningsmiljø på kommunikasjonen mellom bakterier som danner biofilm. Kommunikasjonshindrende tilsetninger kan redusere hastigheten i dannelsen av biofilm, eventuelt stoppe denne prosessen. Det tas sikte på å koordinere denne forskningen gjennom opprettelsen av et Senter for biofilm.


Noen av problemstillingene som vil bli adressert:

• Hva er biofilm?
• Hva finnes av tanker og modeller blant forskerne for å løse denne type problemer?
• Finnes det industrielle løsninger som er kostnadseffektive på dette området?
• Vil disse løsningene kun fungere for mindre "lukkede" systemer?
• Hva med Valhall-tilfellet hvor store mengder med bakterier lagres i prosessen og skaper korrosjonsproblemer i produksjons- og prosessanlegget?
• Er HMS-risikoen knyttet til biofilm større enn det som er kartlagt så langt offshore?
• Vil industrien og myndigheten samarbeide med forskningsinstitusjonene om å koordinere forskningen i et Senter for biofilm?


Praktiske spørsmål om temadagen

En ventil i opplsning pga.bakterievekst. biofilm
En ventil i opplsning pga.bakterievekst. biofilm Photo: Fras Technology

Senter for etter- og videreutdanning:
tlf 64 96 50 05
sevu@umb.no


Faglig ansvarlig
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).


Faglige spørsmål om temadagen:
Instituttleder Are Aastveit:
mob. 41 50 01 97
are.aastveit@umb.no

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:42