Andreas Hompland

Andreas Hompland

Andreas Hompland

Foto
Gisle Bjørneby
Andreas Hompland er samfunnsviter med mag.art. i sosiologi fra 1976.

Han ble tidlig tilknyttet Dagbladet som journalist, der han ble særlig kjent for sine kommentarer og satiriske sideblikk.

Han var Dagbladets kulturredaktør 1985–86, redaktør av tidsskriftet Plan og arbeid 1984–85 og av Plan 1994–99.

Han har vært ordstyrer for Vårkonferansen ved NMBU en rekke ganger.

Published 24. mars 2015 - 8:59 - Updated 23. mai 2017 - 19:22