Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Foto
Rune Kongsro
Kristin Halvorsen er leder for Bioteknologirådet, som gir myndighetene råd om genmodifiserte organismer og annen bruk av moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet har særlig ansvar for å vurdere om genmodifiserte organismer bidrar til bærekraftig utvikling og er samfunnsnyttige og etisk forsvarlige, og å se genmodifiserte organismer i et helhetlig perspektiv.

Kristin Halvorsen arbeider til daglig som direktør for CICERO Senter for klimaforskning. Hun er også styreleder for Naturhistorisk museum i Oslo. Halvorsen er tidligere finansminister og kunnskapsminister, og har vært stortingsrepresentant for Oslo og partileder for SV.

Published 18. mars 2015 - 12:42 - Updated 23. mai 2017 - 19:22