Odd Vangen

Professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU:

Odd Vangen

Odd Vangen er professor ved Institutt for husdyrfag ved NMBU.

Professor Odd Vangen

Foto
Liv Bjergene
Odd Vangen er professor i husdyravl og genetik. Honorary Doctor of Kapsovar University, Ungarn. 2009. Gjesteforsker og gjesteprofessor ved universiteter I USA, Australia, Danmark og Sverige.

Vangen har vært medlem av en rekke programkomiteer i norsk forskning og av en rekke avlsråd i norske avlsorganisasjoner.

Medlem av Bioteknologinemnda 2000-2013. Medlem av Styret ved Aker Sykehus og Oslo Universitetssykehus 2006-2010. Leder av genressursutvalget for husdyr ved Norsk Genressurssenter. Visepresident i den Europeiske Husdyrforskerorganisasjonen EAAP.

Published 18. mars 2015 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:22