Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Professor ved Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Foto
NMBU
Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg arbeider med forskning og undervisning i molekylærgenetikk og utvikingsbiologi.

Hennes interesser er spesielt innen stamcelleforskning og mulighetene for å produsere omega-3 i planter.

Hun har arbeidet i Frankrike, UK, UC-Berkeley og Yale universitet. Hoen-Sorteberg sitter som ekspertmedlem i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og Eureopean Food Safety Authoroty EFSAs GMO panel.

Hun er aktuell med ett kapittel i Gyldendals ferske bok «Mendels Arv» redigert av Dag O Hessen, Thore Lie og Niels Chr Stenseth.

Published 18. mars 2015 - 12:33 - Updated 23. mai 2017 - 19:22