Maria Stokstad

Førsteamanuensis, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU.

Maria Stokstad

Maria Stokstad

Maria Stokstad

Foto
Steffen Kørner
Maria Stokstad har doktorgrad i infeksjonsmedisin. Hun har både arbeidet med alvorlig smittsomme sjukdommer som vi frykter å få inn i den norske dyrepopulasjonen, og infeksjoner som gir store problemer hos produksjonsdyr i Norge i dag. 

Fokus for forskningen er å skaffe grunnleggende kunnskap om smittestoff og smittemåter, som så kan brukes til å kontrollere smittespredning.

Hun underviser veterinærstudenter i klinisk infeksjonsmedisin, leder en forskergruppe som arbeider med virusinfeksjoner hos storfe og er kompetanseperson på smittsomme sjukdommer. ​

Published 18. mars 2015 - 12:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:22