Vincent Eijsink

Professor ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU.

Vincent Eijsink

Professor Vincent Eijsink er en av UMBs fremste forskere.

Professor Vincent Eijsink.

Foto
NMBU
Vincent Eijsink (53) leder en av NMBUs største og mest produktive forskergrupper. Gruppen er verdenskjent for sin forskning på enzymer og deres anvendelse i bioraffineringsprosesser.

Gruppen dekker hele den forskningsmessige verdikjeden, fra banebrytende grunnforskning til utvikling av bioprosesser i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Gruppen har finansiering fra flere kilder, deriblant Norges Forskningsråd og EU, og deltar i mange av NMBUs store bioraffineringsprosjekter, slik som den nye SFIen «Foods of Norway».

Eijsink leder et stort nasjonalt prosjekt finansiert av BIOTEK 2021 programmet som går ut på å finne og utvikle nye enzymer for norske bioraffinering (norzymed.nmbu.no). Eijsink var medlem av SKOG22 utvalget som avga sin rapport 26. januar 2015.

Published 18. mars 2015 - 12:29 - Updated 23. mai 2017 - 19:22