Ole Gjølberg

Professor ved Handelshøyskolen, NMBU.

Ole Gjølberg

Ole Gjølberg, f. 1949, er agronom fra Tomb Jordbruksskole og siviløkonom fra NHH. Han er professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og forsker på internasjonale råvaremarkeder.

Ole Gjølberg

Ole Gjølberg

Foto
Håkon Sparre

Han har hatt en lang rekke verv innen forskning og utdanning, bla. som styremedlem i Forskningsrådet, leder av Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA) og Publiseringsutvalget til Universitets- og Høgskolerådet.

For tiden er han medlem av det såkalte «Forenklingsutvalget» nedsatt av landbruksminister Listhaug og ledet av Lars Sponheim. Etter normalarbeidstid driver han slektsgården i Østfold sammen med sin bror.

Published 18. mars 2015 - 11:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:22