Morten Lillemo

Forsker ved Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Morten Lillemo

Morten Lillemo har erfaring fra internasjonal hveteforedling, og har siden 2005 vært ansatt som forsker ved Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Morten har over lang tid arbeidet med sykdomsresistens og kvalitet i korn, utført genetiske studier og identifisert molekylære markører som i dag benyttes i foredlingen av nye sorter med bedre egenskaper.

Published 18. mars 2015 - 11:16 - Updated 28. mai 2015 - 17:43