Annechen Bahr Bugge

Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning.

Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge er utdannet dr.polit. i sosiologi fra NTNU med avhandlingen "Middag en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis".

Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge

Foto
SIFO
Hun er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi i 1993. Bugge ble ansatt ved SIFO i 1993.

I perioden 2006 til 2009 arbeidet Bugge med et prosjekt om ungdom, mat og identitet (YoungFood).

Det ble blant annet gjennomført studier av ungdoms forbruksmønster av fastfood, søtsaker og snacks, samt hva og hvordan unge spiser i løpet av skoledagen. Videre ble det sett på unges oppfatninger om mat, kropp og helse.

De senere årene har Bugge også arbeidet med problemstillinger knyttet til nordmenns spisevaner utenfor hjemmet, brød- og kornvaner, aktive eldres mat- og spisevaner, kartlegging av usunn matreklame rettet mot barn og unge, samt den økende opptattheten av mat, kropp og helse.

I perioden 2010 til 2014 ledet hun prosjektet HealthMeal. Her ble det blant annet sett på muligheter og begrensninger for å øke nordmenns forbruk av grønnsaker og fisk.

Published 18. mars 2015 - 10:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:22