Foredragsholdere

Andreas Hompland

Andreas Hompland

Journalist og sosiolog.

Leif Forsell

Leif Forsell

Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Per Roskifte

Per Roskifte

Konserndirektør NorgesGruppen.  

Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge

Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning.

Ole Gjølberg

Ole Gjølberg

Professor ved Handelshøyskolen, NMBU.

Pål Johan From

Pål Johan From

Førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU.

Torstein Steine

Torstein Steine

Instituttleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU.

Vincent Eijsink

Vincent Eijsink

Professor ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU.

Maria Stokstad

Maria Stokstad

Førsteamanuensis, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU.

Morten Lillemo

Morten Lillemo

Forsker ved Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg

Professor ved Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Odd Vangen

Odd Vangen

Professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU:

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Leder av Bioteknologirådet.

Kristin Ianssen

Kristin Ianssen

Nestleder i Norges Bondelag.