NMBU-konferansen: Norsk Landbruk 2030

Konferansen arrangeres i Bioteknologibygningen, Arabidopsis ved NMBU.

Program

Fordragsholdere

Sett av tiden til en inspirerende dag om:

  • Visjoner og ny kunnskap om landbruket
  • Ny viten om framtiden jord- og skogbruk
  • Fordelene eller ulempene med GMO

Har du spørsmål?
Kontakt Senter for etter og videreutdanning, sevu@nmbu.no eller 67230300.

NMBU-konferansen arrangeres 28. mai 2015 og handler om fremtidsutsiktene for Norsk landbruk.
NMBU-konferansen arrangeres 28. mai 2015 og handler om fremtidsutsiktene for Norsk landbruk.
Foto
NMBU

Published 1. April 2014 - 13:48 - Updated 28. mai 2015 - 17:45