Meny
Tidl. konferanser
Nasjonal konferanse utforskende arbeidsmater i naturfag

Nasjonal konferanse - Utforskende arbeidsmter i naturfag

Nasjonal konferanse for lærere, lærerutdannere og praksisorienterte forskere, 26. - 27. mai 2011. Konferansen arrangeres på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell, Oslo.

Nasjonal konferanse utforskende arbeidsmater i naturfag

Lysark fra presentasjonene

Innledningsforedrag
v/ Knain, Kolstø, Erstad

Unpacking the particular to harmonize the practices
v/Richard A. Duschl

Education for Knowledge Creation - Engaging Students in Idea Improvement
v/Marlene Scardamalia and Carl Bereiter

Parallell 1
Argumenterende rapportskriving i utforskende arbeidsmåter
v/ Kolstø og Mestad  

Parallell 2
Læreren i utforskende arbeidsmåter
v/ Bjønness og Byhring

Parallell 3
Vurdering i utforskende arbeidsmåter
v/ Klevenberg og Knain

Parallell 4
Korleis få til fagleg snakk
v/ Mestad og Kolstø

Parallell 5
Hvordan få til forandring i undervisningspraksis?
v/Bente Klevenberg og Ola Erstad

Parallell 6
Tverrfaglig prosjekt med wiki
v/ Byhring og Knain

Parallell 8
Økt læringsutbytte gjennom fagfellevurdering
v/ Mestad og Kolstø

Parallell 11
Kunnskapsbygging i praksis
v/Bente Klevenberg og Ola Erstad 

Parallell 12
Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap
v/ Bjønness og Kolstø

Avslutningsforedrag
Elever som forskere - en oppsummering
v/ Kolstø  

Photo: Hkon Sparre

----
Program (28.02.2011)
Beskrivelse av parallellene i programmet (06.05.2011)

----

- Hva menes med utforskende arbeidsmåter?
- Hvordan kan de utvikles i skole og lærerutdanning?
Dette er sentrale spørsmål som blir belyst gjennom plenumsforedrag og praktisk orienterte parallellsesjoner.

Deltakerne på konferansen tilbys rammer, strategier og verktøy som er utviklet i nært samarbeid med skoler i ElevForsk-prosjektet.

Internasjonale forelesere er professor Richard Duschl (Penn State University), Marlene Scardamalia og Carl Bereiter (University of Toronto).

Gjennom utforskende arbeidsmåter blir Forskerspiren og grunnleggende ferdigheter (å kunne skrive, lese, snakke, regne og bruke IKT i naturfag) knyttet sammen.

Deltakerne tilbys rammer, strategier og verktøy som er utviklet i nært samarbeid med skoler. Konferansen er arrangert av prosjektet ”Elever som forskere i naturfag” (ElevForsk, se http://elevforsk.umb-sll.wikispaces.net/).

Foruten ElevForsk er prosjektet ”Forskerføtter og leserøtter” representert.

Tema i konferansen:

  • Hva menes med utforskende arbeidsmåter?
  • Grunnleggende ferdigheter som snakk, skriving og bruk av IKT i utforskende arbeidsmåter
  • Lærerens rolle
  • Vurdering og veiledning i utforskende arbeidsmåter
  • Elevens utbytte fra utforskende arbeidsmåter
  • Antologien "Elever som forskere i naturfag" blir lansert i åpningen av konferansen og inngår i kursavgiften. Mer informasjon om boka på http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=46389692.


Faglig ansvarlig
Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Fagansvarlig: professor Erik Knain

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:39