Program jubileumskonferansen MAT 2009 - torsdag 28. mai

Jubileumskonferansen MAT 2009 tar for seg mat i videste forstand. Vi ønsker å presentere både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige innfallsvinkler til temaet - med fokus både på nasjonale og globale perspektiver.

Program jubileumskonferansen mat 2009 torsdag 28 mai

Sted: Aud.Max, Campus Ås

Alle norske innlegg tolkes til engelsk

Program i pdf-format

Ordstyrer: Eva Bratholm

10.00 Velkommen - 150 år med fokus på mat!
  Knut Hove, professor og rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
10.10  Utdeling av Utdanningsprisen 2009 
10.20 Food and food security - a global perspective
  Hilde Frafjord Johnson, Deputy Executive Director, UNICEF
10.50 Mat, miljø og klima - er utviklinga bærekraftig?
  Arild Vatn, professor ved Noragric, UMB
11.10 Fiskeoppdrett - en blå revolusjon?
  Atle Guttormsen, professor ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB
11.30  "Tekno-mat" - er det så enkelt? 
  Tor Lea, professor ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB
11:55 Ferdsskriver for matvarer
  Brit Salbu, professor ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB
12.00
Lunsj
13.00 Matindustrien - velferdsbygger midt i stormen?
  Roald Gulbrandsen, direktør næringspolitikk ved NHO Mat og Drikke
13.20 Mat, fysiologi og psykologi: Hva styrer det vi spiser?
  Magni Martens, seniorforsker ved Nofima Mat, professor tilknyttet Københavns Universitet
13.40 Norge - et fetere samfunn: Ernæringspolitikk og utfordringer for matforskere
  Birger Svihus, professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB
14.00 Kaffe
14.15 Stuffed and starved: Why the global food system is failing and what can be done about it
  Raj Patel, Dr, University of KwaZulu-Natal and University of California (Berkeley)
15.00 Kommentar og paneldebatt:
  - Lars Sponheim, stortingsrepresentant, leder av Venstre
  - Roald Gulbrandsen, Direktør næringspolitikk NHO Mat og Drikke
  - Bell Batta Torheim, programkoordinator Utviklingsfondet
  Debattleder: Eva Bratholm
15.50 Avslutning: Sult og overflod - Hvordan endre det globale matbildet?
  Ruth Haug, professor og prorektor for forskning, UMB
16.00 Slutt

Med forbehold om endringer.
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:43