Meny
Tidl. konferanser
Fascination of plants day

Fascination of Plants day

Den 18. mai arrangeres det åpen dag på Ås fra kl. 11-15 med planter i fokus. Planter er viktig for så mye – vi og dyr spiser dem, vi nyter synet av dem, de påvirker landskapet rundt oss, de produserer oksygen og tar opp klimagasser.

Målgruppen for Fascination of Plants Day er voksne, unge og barn. Velkommen til en spennende og lærerik dag på Ås!

Fascination of plants day

Gjennom omvisninger og stasjoner i Universitetsparken, foredrag, lysbildeserier, småplanter, parksti, quiz og plakater illustreres plantenes plass i vår hverdag og betydningen for vår eksistens på jorden.

Man vil kunne møte dyr på beite og hoppe i høyet. Publikum får mulighet til å kjøpe utplantingsplanter av blomster og grønnsakplanter dyrket frem av studenter. Pengene går til et veldedig formål.

European Plant Science Organisation (EPSO) har tatt initiativet til at 18. mai 2012 er tilegnet fascinasjonen over planter (Fascination of Plants Day). Dette startet i Europa, men er nå spredt til hele verden.

På Ås er det UMB, Skog og Landskap, Skog og Landskap Genressurssenteret  og Bioforsk som er med på å arrangere den åpne dagen. Ellers i Norge er det også arrangementer i Oslo via universitetet og Botanisk hage.

Photo: Aluxum (Cristian Baitg)

Målet med disse aktivitetene er at så mange mennesker som mulig rundt i hele verden skal la seg fascinere over planter og plantevitenskapens betydning for landbruk, skogbruk og alle ikke-spiselige produkter som papir, tømmer, kjemikalier, energi og farmasi. Plantenes rolle for miljøet vil også være et viktig budskap.

Her står det mer om hvordan du kommer deg til Ås og UMB-parken.

Hovedarrangementet i UMB-parken er åpent 18. mai fra kl 11 til 15.

Litt om aktivitetene under dagen

Foredragsserie/Lectures (SKP Auditoriet):
Populærvitenskaplige foredrag på 20 minutter, starter hver hele og halve time hele dagen.

kl.     Titler
11.00 Fascinasjon av planter - hjelper det mot depresjon?
11.30  Gress – verdens viktigste plante!
12.00  Planter på vei opp og ned fra Kilimanjaro
12.30  Hva er så fascinerende med planter?
13.00  Planter: Verdens viktigste energikilde
13.30  Planter fra Edens Hage til planeten Mars
14.00  Fascinasjon av planter - hjelper det mot depresjon?
14.30  Gress – verdens viktigste plante!

UMB parken - plantenes betydning for parkens historie og dagens opplevelse (Historisk parkvandring og Natur og kultursti/quiz)
UMB park - the relevance of plants for its history and the experience nowadays
Bli kjent med det flotte historiske parkanlegget ved UMB! Det er mange forskjellige grønne rom, små hager og skjulte skatter fra ulike perioder å oppdage.

Bioforsk Plantehelse viser Korsmos ugrashage - Ugras på frøbladstadiet og tidlig rosettstadium/The weed garden of prof. Korsmo


Skog og landskap har ulike aktiviteter som frøquiz og bildeseriefremvisning og viser aktuell forskning i et eget teltet ved SKP.


Smak på mikroalger /Taste of Microalges
Hva er alger egentlig? Hvorfor forske på dem og hva kan de brukes til? Smaksprøve!


Visning fremavl av planter/Propagation of plants
Hvor lite/liten kan et helt tre eller en grønnsak være? Kan det/de vokse i reagensrør?

Salg av utplantingsplanter til publikum: blomster og grønnsakplanter
Studenter ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) har lært om planter ved selv å dyrke dem frem  på ulike måter (fra frø eller stiklinger). Resultatet, bugnende blomster og grønnsaker, selges til publikum. Inntektene går til et veldedig formål.
OBS! Ingen planter kan medbringes inn på Senter for klimaregulert planteforskning (SKP).

Forming med vegetasjon – studentprosjekter/Planting design - student work
Planter bidrar til å forme og strukturere våre omgivelser. Utstillingen viser studentprosjekter fra studieprogrammet "Master i Landskapsarkitektur" v/ Institutt for landskapsplanlegging (UMB).

Møt dyr på beite og hopp i høyet ved Institutt for husdyr og akvakultur (IHA)

Sansehagen på Moer (kl. 14-16)
Denne hagen er anlagt av Ås Rotary til glede for beboerne på Moer. Den er vanligvis ikke åpen for publikum, men denne ene dagen er det mulig å besøke hagen mellom kl 14 og 16. Det vil være folk tilstede der som kan vise rundt og forklare bruken av de ulike plantene.

Du finner detaljert program for dagen her.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:37