Foredragsholdere fagdag i fornybar energi

Presentasjon av foredragsholdere til fagdag i fornybar energi

Foredragsholdere fagdag i fornybar energi

Kathrine Duun Moen, Statkraft
Kathrine Duun Moen, Statkraft Photo:

Kathrine Duun Moen

Kathrine Duun Moen er Vice President i Statkrafts innovasjonsenhet.

Kathrine har siden hun begynte i Statkraft i 2006, vært sentral i utviklingen av Statkrafts innovasjonssatsning.

Hun er i dag ansvarlig for Statkrafts konsernprogrammer innenfor FoU, samt satsningen innenfor saltkraft.

Kathrine er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobber som rådgiver i Arthur Andersen og Ernst & Young.Gisle Johansen, Borregaard
Gisle Johansen, Borregaard Photo:

Gisle Løhre Johansen

Gisle L. Johansen graduated from the University of Trondheim with a MSc in Natural Products Chemistry in 1985. He spent his first 6 working years doing contract research on geochemical fossils and pharmaceutical intermediates.

Since 1991 he has been employed by Borregaard, gaining a broad experience both within R&D and operations. He is head of Borregaards R&D and New Business development activities since 2007 and a member of Borregaards Top Management Team since 1999.

Hans Rasmus Holte, Cambi
Hans Rasmus Holte, Cambi Photo:

Hans Rasmus Holte
Hans Rasmus Holte er Technical Manager BioRenewables i det norske teknologiselskapet Cambi. Han begynte i teknologiselskapet Cambi i 1994, der han har vært sentral i utviklingen av selskapets teknologier fra ide, gjennom forskning og utvikling til industrialisering, kommersialisering, ledelse og gjennomføring av store avanserte teknologiprosjekter i inn og utland.Cambi er i dag verdensledende med sin termiske hydrolyse for desintegrasjon av slam før anaerob utråtning. Cambi er også leverandør av store turn-key prosessanlegg for produksjon av oppgradert biogass og foredlet biogjødsel fra matavfall og annen biomasse. Som Technical Manager BioRenewables arbeider Holte både med utvikling og ekspansjon innenfor nye forretningsområder og styrking av selskapets teknologi innenfor eksisterende forretningsområder. Hans Rasmus Holte er utdannet Cand.Agric. (M.Sc.) i treteknologi 1993 ved tidligere institutt for skogfag Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås.

Trond Vrnes, Norges Forskningsrd
Trond Vrnes, Norges Forskningsrd Photo:

Trond Værnes, Norges Forskningsråd

Trond Værnes er spesialrådgiver i Forskningsrådet knyttet til RENERGI-programmet.

Værnes har et koordineringsansvar for bioenergi i Forskningsrådet generelt , og spesielt et fagansvar for området «varme og kjøling» i RENERGI.

Værnes har i  perioder vært programkoordinator innen Bransjeforskning, Skog- og landbruk, Bygg og anlegg og har vært sentral i arbeidet med innovasjon og regionalt samarbeid i Forskningsrådet.

Petter H. Heyerdahl
Petter H. Heyerdahl Photo:

Petter Heyerdahl
Petter Hieronymous Heyerdahl is a civil engineer from the Norwegian University of Science and Technology (1980), specialising in electronics and cybernetics.

He teaches energy and electronics courses and has tutored around 100 masters students in environmental physics, circulation technology and renewable energy.

He has also been involved in establishing civil engineering study programmes in environmental physics and renewable energy at UMB.

Heyerdahl is currently researching energy systems, bioenergy, energy converters, distributed energy and end user efficiency. 

Torjus Bolkesj
Torjus Bolkesj Photo:

Torjus Bolkesjø
Torjus Bolkesjø er professor i fornybar energi ved UMB.

Han jobber med økonomiske analyser knyttet til energisektoren og skogsektoren.

Han er også modellekspert i Point Carbon, en av verdens ledende leverandører av analyser og prognoser i markedene for handel med klimakvoter og kraft.

Olvar Bergland
Olvar Bergland Photo: Reidun Aasheim

Olvar Bergland

Olvar Bergland er førsteamanuensis på Handelshøyskolen UMB. 

Olvar har en Cand agric (MSc) i Landbruksøkonomi (Agricultural Economics) fra Norges Landsbrukshøyskole, 1981 og en PhD i Landbruksøkonomi (Agricultural Economics) University of Kentucky, 1986.

Han jobber blant annet innenfor energiøkonomi og økonomisk regulering.

Espen Govasmark

Espen Govasmark gjennomførte doktorgraden (2005) ved Bioforsk Økologisk og UMB og har vært ansatt som seniorforsker ved Bioforsk Jord og Miljø siden 2007. Espen leder flere prosjektet innen fagtemaet resirkulering av organisk avfall til landbruksformål med spesiell fokus på optimal bruk av biorest som gjødsel. Espen er også medlem arbeidsgruppen i det International Energy Agency (IEA) Bioenergy - Energy from Biogas.  
 


Professor Vincent Eijsink
Professor Vincent Eijsink Photo:

Vincent Eijsink
Vincent Eijsink er professor ved Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap hvor han leder en forskningsgruppe på rundt 20 personer.

Mye av gruppens arbeid handler om å utvikle bio(tekno)logiske metoder for å bearbeide biomasse, slik at denne biomassen kan utnyttes bedre, til drivstoff eller andre formål.

Gruppen har mye fokus på enzymteknologi, som er en nøkkelteknologi innen "industriell bioteknologi" og som ansees til å være viktig i utviklingen av en mer bærekraftig "grønn økonomi".

Gruppens arbeid på utvikling av enzymteknologi er anerkjent verden over.

John Morken
John Morken Photo:

John Morken
John Morken er førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi. John har landbruksteknisk utdannelse fra NLH (1984) og tok doktorgrad ved NLH i 1989. I perioden etter dette har han jobbet med flere prosjekter relatert til miljøteknologi, mest innen husdyrgjødselhåndtering, men også innen jordarbeiding, avfallshåndtering og livsløpsanalyser. De siste årene har han vært delaktig i å bygge opp forskningen på biogass innen Norsk Senter for Bioenergiforskning.

Toril Eldhuset
Toril D. Eldhuset (56) er utdannet plantefysiolog fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt ved Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) siden 1987.

For tiden arbeider hun med effekten på granrøtter av tørke, noe man kan forvente mer av som følge av klimaendringer.

Hun arbeider også på prosjektet «Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge (2009-2013), der hun har ansvaret for studiet av nedbrytning av nåler, kvist og røtter.

Tormod Briseid
Tormod er seniorforsker ved Bioforsk Jord og miljø, og jobber med biologisk avfallsbehandling og miljøgifter.

Terje Gjengedal
Terje er nyansatt professor i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning.

Han kommer fra stillingen som FoU-direktør i Statnett, og har vært professor ved NTNU.

Terje har lang fartstid i energibransjen. Han er også nyvalgt styreleder i det norske smart-grid senteret.

Per Kristian Rrstad
Per Kristian Rrstad Photo: UMB

Per Kristian Rørstad
Per Kristian er forsker og ansatt ved Institutt for naturforvaltning. Han også kjent som bioenergi-blogger på forskning.no.

Han har en Dr. Scient. (PhD) i økonomi (2008) og Cand. Agric. (MSc) i skogøkonomi og planlegging (1990), begge fra UMB.

Per Kristian er ansatt på det strategiske universitetsprogrammet The future role of biomass energy in Norway.

Hovedmålet for programmet er å bygge opp kompetanse innen tverrfaglig forskning og undervising knyttet til bioenergi.

marius holm
marius holm Photo:

Marius Holm, Konferansier
Marius Holm er seniorrådgiver i Burson-Marstellers samfunnsavdeling. Holm er spesialist på energi-, industri- og klimapolitikk, og arbeider med kommunikasjonsstrategi og politisk analyse innenfor disse sektorene.

Holm kom til Burson-Marsteller fra stillingen som nestleder i Bellona, der han ledet Bellonas faglige og politske arbeid innenriks i Norge.

Holm har arbeidet mye med rammevilkår for fornybar energi, fangst og lagring av CO2, samt teknologi og avgiftsspørsmål innen bil og transport.

Han er utdannet Cand.Agric. (M.Sc.) i økonomi og ressursforvaltning ved Universitet for miljø og biovitenskap på Ås.

Marius skal lede oss gjennom fagdag i fornybar energi.
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:38