Det nye bioenergibildet

Tid: Torsdag 10. Oktober

Det nye bioenergibildet

Arrangør: Norsk senter for bioenergiforskning, 1432 Ås
Tid: Torsdag 10. oktober
Sted: Campus Ås

PROGRAM

Konferansier
Tidligere rektor på UMB, professor ved UMB og nå styreleder i Norsk senter for bioenergiforskning Knut Hove

09.00    Registrering og forfriskninger
 
09.30    Velkommen til konferansen
            Adm. direktør i Skog og landskap Arne Bardalen, Adm. direktør i Bioforsk Harald Lossius
            og rektor ved UMB Hans Fredrik Hoen
09.40    Bioenergiens plass i energibildet, ved Monica Havskjold
10.10    How do USA calculate the climate impact of bioenergy? Dennis Becker

10.40    Pause med forfriskninger

11.00    Gjennombrudd i biogass- og bioraffineriforskningen ved professor Vincent Eijsink
11.30    Nye beregninger av langsiktig karbonbinding i skog ved Jogeir Stokland

12.00     Lunsj

12.30    Bioenergiens framtidige rolle i Norge
            Birger Solberg            Markeder
            Per-Ivar Hanedalen     Biomasse fra jordbruk
            Ellen Soldal                CO2 balanse for bioetanol og fjernvarme
            Svein Jarle Horn         Enzymer for nedbryting av cellulose
            Per Kristian Rørstad    Biomassetilgjengelighet

14.00    Pause med forfriskninger

14.20    Bioenergiorakelet i Ås
            Spørsmål fra salen. Ordstyrer: Kari Asheim
            Tron Eid                     Skogbiomasse
            Bruce Talbot               Logistikk
            Roald Sørheim            Makroalger og biogass
            Erik Trømborg             Lønnsomhet
            Øivind Skreiberg          Energieffektivitet
            Per Kristian Rørstad     Verdikjeder biodrivstoff

15.50    Bioenergisenterets muligheter ved senterdirektør Odd Jarle Skjelhaugen
16.00    Vel hjem (tog fra Ås til Oslo 16.51)

Ekstra bonus
16.00-17.30    Omvisning i biogasslaboratoriet

NB: Med forbehold om endringer

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:34